ارتباط با ما

پیامهای شما برای ما ارزشمند هستند، و ارتباط شما را ارج می نهیم، با در نظر گرفتن مسائل امنیتی در اسرع وقت به شما پاسخ داده خواهد شد.

راه های ارتباط با بخش های مختلف حزبi

دبیرخانه (ایمیل):   info@partybns.org

روابط داخله از طریق تلگرام:

T.me/Fadarakhshani

روابط خارجه (شماره واتساپ):

بخش خبری (واتساپ):

بخش زنان (واتساپ):