کتابخانه

1- کتاب از مکران تا بلوچستان PDF اثر حبیب الله سربازی بلوچ

نویسنده کتاب «از مکران تا بلوچستان» جناب حبیب الله سربازی بلوچ از فعالان به نام بلوچ است که تحقیق وی در خصوص مساله نژادی بلوچ و تاریخ بلوچستان افق جدیدی در مورد بلوچستان باز میکند.

وی در این کتاب به تاریخ بلوچستان نظری می افکند و بر نژاد مردمان بلوچ تمرکز می کند. نویسنده له سه دوره تاثیرگذار که بر نژاد کنونی مردم بلوچ اثر گذاشتند می پردازد و قبایل و تحولات آن دوره ها را به قلم می آورد.

نویسنده کتاب تلاش داشته است که موارد مربوط به تاریخ بلوچستان را از طریق اسناد و آثار باستان شناسی به دست آمده روشن تر کند. بسیاری از موارد کتاب در خصوص تاریخ بلوچستان بکر و شیوه نوشتار کوتاه و همچنین بیان کلیات به خواننده در خصوص وضعیت بلوچستان در دوره های مختلف آگاهی می بخشد.

تلاش نویسنده برای مطابقت دادن تاریخ ها با برخی وقایع مهم چون دوره مادها، اشکانیان و ارائه اسناد و مدارک و نشان دادن تحولات تاریخی این دوره ها و وضعیت بلوچستان تحقیقی جالب و در نوع خود کم نظیر است.

نویسنده در نهایت با واکاوی مردمان بومی و مهاجرت های صورت گرفته و نقطه های تحولی به وضعیت کنونی بلوچستان و شهرت یافتن نام بلوچ در دوره ای خاص میپردازد.

بیگمان این کتاب دریچه ای جدید برای درک و فهم بیشتر نسبت به تاریخ بلوچستان است و برای مطالعه پیشنهاد می شود.

کتاب را از اینجا دانلود کنید

 2- کتاب مسابقه سایه ها اثر حبیب الله سربازی بلوچ 

یکی از آفت های تاریخ نویسی ایرانیان معاصر، تاثرات ناسیونالیستی است که به وضوح در نگارش کتاب ها مشاهده می شود، بسیاری از این تاریخنگاران عامدانه تلاش کردند که حقایق مهمی از تاریخ را  پنهان کرده و یا وارونه جلوه دهند. یکی از این مسائل بحث استقلال  بلوچستان است. عمدتا تاریخ نگاران معاصر ایرانی تلاش کردند بلوچستان را به عنوان منطقه ای که همواره جزو مرزهای پرشیا (ایران) بوده معرفی کنند که این از اساس جعل تاریخ محسوب می شود. حتی کتاب های که توسط برخی از نویسندگان بلوچ در ایران نوشته شدند برای چاپ از زیر سانسور بسیار شدیدی رد شدند و کلمات و جملات و تعابیر به گونه ای تغییر یافتند که برنامه فکری خاصی منتقل شود.

کتاب پیش رو به تقسیمات بلوچستان می پردازد که بلوچستان را به سه بخش شرقی و غربی و شمالی تقسیم کرد. پیش از نگراش در این خصوص کتابی نیافتم که با مطالعه آن پرسش های مخاطبان در خصوص تقسیمات بلوچستان داده شود. و یا اینکه طولانی بودن و جسته گریخته بودن منابع امکان درک این مساله را برای جویندگان فراهم نمی کرد ضمن اینکه مطالعه کتابهای تاریخی برای نسل جوان خسته کننده است، مطالعه ده ها صفحه با جزئیات دقیق برای درک یک مساله کوچک باعث کناره گیری جوانان از مطالعه در این باره شده بود. به همین خاطر نویسنده به طور مختصر تلاش کرده گذری بر این موضوع مهم داشته باشد.

امیدواریم نگارش این کتاب فتح بابی باشد برای پژوهشگران، دانشجویان بلوچ رشته تاریخ و اندیشمندان تا در این زمینه وقت و انرژی بگذارند و بنویسند چرا که تاریخ باید توسط نخبگان خودش نوشته شود. هر زمان که تاریخ ملتی را کشور همسایه بنویسد، جوانان آن ملت خودباخته می شوند.

کتاب را از اینجا دانلود کنید