• بیانیه حزب آزاد کردستان از قیام ملت بلوچ
  بیانیه حزب آزاد کردستان از قیام ملت بلوچ
 • بیانیه‌ حمایتی حزب مرکزی آذربایجان از ملت مظلوم بلوچستان
  بیانیه‌ حمایتی حزب مرکزی آذربایجان از ملت مظلوم بلوچستان
 • کانون مدافعان حقوق‌بشر خواهان رسیدگی فوری کمیساریای حقوق‌بشر سازمان ملل به کشتار سراوان شد
  کانون مدافعان حقوق‌بشر خواهان رسیدگی فوری کمیساریای حقوق‌بشر سازمان ملل به کشتار سراوان شد
 • بیانیه مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در مورد جنایت رژیم در منطقە مرزی سراوان بلوچستان
  بیانیه مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در مورد جنایت رژیم در منطقە مرزی سراوان بلوچستان
 • به شهادت رسیدن چندین تن از مردم معترض توسط ماموران پاسگاه شورو
  به شهادت رسیدن چندین تن از مردم معترض توسط ماموران پاسگاه شورو
 • سازمان حقوق بشر ایران: «محکومیت کشتار مردم بلوچ و هشدار علیه سرکوب خونین»
  سازمان حقوق بشر ایران: «محکومیت کشتار مردم بلوچ و هشدار علیه سرکوب خونین»
 • با اعتصاب سراسری رژیم را در مورد جنایت سراوان پاسخگو کنیم
  با اعتصاب سراسری رژیم را در مورد جنایت سراوان پاسخگو کنیم
شمئے پگر ءُ هیال