آیا بسیاری از بلوچها باید بمیرند تا اکثریت ملت بلوچ از خواب بیدار شوند؟ (بانلی بلوچ)

آیا بسیاری از  بلوچها باید بمیرند تا اکثریت ملت بلوچ از خواب بیدار شوند؟ (بانلی بلوچ)
آوریل 18, 2022
231 بازدید

ای ملت بلوچ، زمانی بود که از بلوچ و بلوچستان به غیرت و جوانمردی یاد میشد اما هم اکنون که مردم بلوچ آماج حملات و کشته شدن توسط گجرها قرار گرفته اند تکانی نمی‌خورند!
چه زمانی میخواهیم از این خواب غفلت بیدار شویم؟!

چه زمانی میخواهیم دربرابر ظلمی که میشود از خود دفاع کنیم ؟

آیا زمانی که همه نابود شوند؟

چرا هیچگاه از خود نمیپرسیم چرا افراد گجر آن قدر در مقابل بلوچ ها جرات پیدا کرده اند که هر گونه بخواهند با ملت بلوچ رفتار میکنند در صورتی که زمانی بود گجرها از اسم بلوچ میترسیدند.

گجرها هر جا که بلوچی میبینند در حد مرگ میزنند یا میکشند و به زن و بچه و پیر و جوان رحم نمیکنند .

چرا باید مادران و پدرهایمان را در عزای فرزندان و فرزندان را در عزای مادران و پدرانشان قرار دهند؟

ای ملت بلوچ این همه دلیل برای بیداری کافی نیست ،بگویید آن همه غیرت و آن همه شجاعت و مردانگی کجاست و کجا رفت و چه زمان می خواهید بپا میخیزید؟

برچسب‌ها:,