آی آدمها

آی آدمها
ژانویه 29, 2022
208 بازدید

آی آدمها که زیر سایه‌ی ناامن ولایت فقیه نشسته وبی خیالید، هر روز یک نفر جان بر فتنه ای نو در بلو چستان از دست میدهد. اینان نه تنها دست چوپان دروغگو، بلکه دست ابلیس را هم از پشت بسته اند.

بر سر توجیه هزاران دروغشان، بی عزتی نفسشان به وضوح آشکار است.

کاش به اندازه مردم ده چوپان دروغگو هوشیار میشدیم و درس عبرتی به این چوپان زمانمان می دادیم که نه تنها ازدروغ، بلکه دمش روی کولش گذاشته و دست از مردم وسرزمینمان بردارد و برود.

قلب به درد می آید مردم من، سکوتتان را بشکنید.ما مسئولیم به همنوعان، به مردم وسرزمینمان بلوچستان، حماسه ملت بلوچ باز پس گیری دوباره سرزمینش هست.

هرروز با شیوه ای جدید به جان مردم بلوچ می‌افتند تا اورا از صحنه زندگی وسرزمینش محو کنند.

بی تفاوتی هریک ازما، ما را به بی هویتی بیشتر و سردرگمی فرزندانمان را از ریشه و اصالتشان بیشتر می‌سازد.

این بی تفاوتی حکایت سوراخ کردن فردی خودخواه که همه را به قعر دریا کشاند، بسیار شباهت دارد که کار و سرنوشت دیگری ربطی به ما ندارد و نمی‌دانند گاهی خوشبختی و بدبختی‌های انسانها بهم گره خورده است.بیدار شویم که آزادی و برخورداری یک زندگی وآینده ای روشن حق مسلم هر انسان و بلوچ دربند فقر و جهل این حکومت استعمارگر فارس است.

به امید آینده ای روشن در بازپس‌گیری سرزمینمان با #وتواجهی و رسیدن به حاکمیت ملی

بانوک روچین بلوچ

برچسب‌ها:, ,