اتحاد برای بلوچستان!

اتحاد برای بلوچستان!
ژانویه 19, 2022
162 بازدید

راز موفقیت و پیشرفت یک ملت و قوم در اتحاد افراد آن است.

آنگونه که از اتصال قطره ها، دریاها بوجود می آیند از اتحاد و اجتماع افراد قدرتهایی ایجاد خواهد شد که با آن، انجام کارهای بزرگ و رسیدن به اهداف والا به آسانی ممکن خواهد شد.

اتحاد به آن معنا نیست که اقوام و افراد  از اعتقادات و آرای خود دست بردارند و خود را فراموش کنند بلکه منظور از اتحاد این است که باوجود برخی اختلافات در موارد و مسائلی از تعصبات بی جا دوری کرده و برای یک هدف و آرمان بزرگ با سعه صدر و چشم پوشی از ضعفها و عیوب همدیگر در کنار هم باشند.

تعصبات قومی یکی از مهمترین علل عدم اتحاد در بلوچستان بوده و هست؛ علتی که دشمنان ملت بلوچ، با دامن زدن به ان توانسته اند مانع از اتحاد و ادامه حکومت خود  بر بلوچستان شوند.

در حدیثی از حضرت رسول نقل شده که” هرکس متعصب باشد از ما نیست و هرکس بنابر عصبیت(طرفداری به ناحق از قوم و خویشان خود) جنگ و جدال کند و نیز هرکس که بر عصبیت بمیرد از ما نیست.”

عصبیتی که باعث ایجاد اختلاف و جنگ و شکستن اتحاد شود از منظر اسلام مردود است.

در این زمان که برای رسیدن به حق حاکمیت ملی اتحاد همه اقوام ملت بلوچ امری لازمی است تنگ نظری و وتعصبات قومی و نسلی صدمات جبران ناپذیری به ما وارد خواهد کرد که نه تنها پیشرفت سرزمین و ملت ما را سالها به تاخیر خواهد انداخت بلکه دوران اسارت  را طولانی تر  و درد و رنج ما بیشتر خواهد کرد.

تحت ظلم قرار گرفتن در سرزمین خود و ذلت در برابر متجاوزین تنها نتیجه اختلاف و تفرقه و عدم اتحاد می تواند باشد.

سالهاست که دشمنان با سیاست اختلاف افکنی و ایجاد تفرقه توانسته اند به سلطه خود  برسرزمین ما با پرداخت کمترین هزینه ها ادامه دهند.

بلوچ بودن همه ما و داشتن آرزوی آبادانی وطن و رسیدن به حق حاکمیت ملی بزرگترین دلایل اتحاد ما میتواند باشد و این دلایل به حدی مهم و قابل توجه هستند که بخاطر آنها براحتی خواهیم توانست که از بسیاری از خطاها و اشتباهات هم چشم پوشی کنیم و با هم متحد و همدل شویم.

عقل و دین بر این حکم میکنند که همه اقوام و افراد ملت بلوچ با شناختی که از دشمن خود دارند بر امور  و اهداف مشترک بین خود توجه کرده و با هم متحد شوند و از هر عمل و گفتاری که منافی اتحاد ملت باشد پرهیز کنند.

اتحاد در برابر دشمن  تنها راه ممکن برای پیروزی است.

برای بلوچستان تا پیروزی

ملک محمد اعظم بلوچ