احزاب و سازماندهی مبارزات ملی بلوچستان

احزاب و سازماندهی مبارزات ملی بلوچستان
آگوست 17, 2020
524 بازدید

جامعه از افراد تشکیل شده که افکار و آراء متعدد فردی دارند، بسیاری از مردمان یک جامعه از نظر فکری به یکدیگر نزدیک اند احزاب محل تلاقی این افراد اند. احزاب همچنین با سازماندهی فکری و عملی جامعه قدرت سیاسی را به دست می گیرند تا بتوانند از این طریق برنامه های ارائه نموده را به مرحله اجرا گذاشته و چشم اندازی که برای مردم ترسیم کردند را محقق کنند.

احزاب سیاسی یک نیازاساسی در جوامع بشری هستند که از قرنها پیش رشد و توسعه یافته اند و اکنون با بازوی اصلی شکل دهی دولت تبدیل شده اند. در واقع حزب مهمترين سازمان سياسی در دولت‏های مدرن اند و پل رابط بين جامعه و حکومت بشمار می‏روند.

بلوچستان از زمانی که حکومت ایران (فارس) به نام مدرنیته تسلطش را به دست گرفت و به اصطلاح “استعمار” نمود هیچ حزب سیاسی در داخل کشور نداشته است. احزاب سیاسی که در تبعید ایجاد شده و یا مجبور به تبعید کامل شدند در خارج از کشور مورد پیگرد قرار گرفته و سرکوب شده اند. در کنار آن تلاش گسترده حکومت های پهلوی و جمهوری اسلامی برای تضعیف بلوچستان و عدم شکل گیری هیچ گونه بارقه سیاسی جدی از طرف بلوچ و خفه کردن مدرنیته به نام مدرنیته در بلوچستان، به حاشیه راندن بلوچ از صحنه اجتماعی و سیاسی سرزمین مادری خود عملا راه های شکل گیری احزاب را نیز بسته است. ترس رژیم همواره بر این بوده که شکل گیری احزاب ممکن است باعث از دست دادن منطقه ای شود که برای ایران ارزش استراتژیک فوق العاده ای دارد. به عنوان مثال تجربه شکل گیری انجمنی به نام انجمن جوانان صدای عدالت توسط یعقوب مهرنهاد در دهه هشتاد و سرکوب آن نشان می دهد که چقدر حکومت از رشد آگاهی سیاسی و فعالیت های تیمی هراس داشته و دارد.

یکی از برنامه های جدی استعمار در بلوچستان اجرای سیاست تفرقه بنداز حکومت کن بوده که احزاب سیاسی درست در نقطه عکس و مقابل آن قرار می گیرند، چرا که احزاب سیاسی تلاش دارند با آگاهی بخشی و سازماندهی مردم و فعالیت تیمی وحدت را تمرین کنند، منتشر کنند و بسط دهند. به همین خاطر احزاب سیاسی در تعارض جدی بانظام های دیکتاتوری هستند که به دنبال کنترل یک ملت با سیاست های آلوده و سیاه اند.

ارزش احزاب سیاسی نیز زمانی است که بتوانند در صحنه داخلی موثر واقع شوند، و حرکت های مبارزاتی شکل داده و در سطوح مختلف به سازماندهی بپردازند. حزب سیاسی که در میدان نباشد و از شرایط بلوچستان مطلع نباشد نمی تواند اثر مطلوب را بگذارد.

موضوع دیگری که اهمیت وجودی احزاب را نشان میدهد توانایی احزاب در طرح مسائل یک ملت در سطوح مختلف ملی و بین المللی است، مساله ملتی را برجسته کردن، حمایت جهانی برای آن پیدا کردن، دوست و دشمن را برای مردم تبیین نمود همه از وظایف احزاب مردمی هستند که برای ایجاد یک تغییر اساسی در تلاش اند.

در چنین شرایطی شکل گیری حزب راجی تپاکی که با پشت زمینه فعالیت مستمر ده ساله اش دربیداری این ملت تحت ستم شناخته می شود را باید به فال نیک گرفت و برای رشد آن نیز همراهی های لازم را نمود.

✍صادق رودینی

برچسب‌ها:, , , , ,