از اعتراضات بحق کارگران منوجان حمایت میکنیم!

از اعتراضات بحق کارگران منوجان حمایت میکنیم!

کارگران معدن کرومیت آسمینون منوجان در غربی ترین منطقه بلوچستان برای چهارمین روز متوالی در حال اعتصاب و اعتراض به عدم پرداخت حقوق و اخراج همکاران و فشار مضاعف بر طبقه کارگر جامعه هستند که هیچ راه ارتزاقی جز حقوق کارگری در معدن کرومیت در منطقه ندارند۰
مردم بلوچ منوجان و حتی از کهنوچ نیز فعالان اجتماعی و مدنی با حضور در این منطقه پشتیبانی خود را از اعتراضات و مطالبات به حق کارگران اعلام کرده اند۰
این حرکت حق طلبانه یک “نه” بزرگ به اجحافات و زورگویی های ۴۲ ساله رژیم ولی فقیه به ملت بلوچ است که معضل بیکاری و نابسامانی وضعیت معیشتی مردم از آن جمله هستند۰
رژیم استعمارگر ولی فقیه که در حال چپاول و غارت معادن و منابع بلوچستان است، حتی از استخدام مردم منطقه جلوگیری کرده و کارگران بلوچ را به بیگاری گرفته، بدون دادن سنوات، عیدانه و‌مزایا و بیمه کار مورد استثمار قرار داده و معترضان را اخراج میکند۰
حزب «بلوچستان راجی تپاکی» ضمن حمایت از اعتصاب کارگران معدن آسمینون و اعتراضات به حق مردم منوجان خواستار همراهی مردم دیگر مناطق با کارگران منوجانی و دفاع از حقوق آنهاست۰

بلوچستانءِ راجی تپاکی گلّ

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

This post was written by
Comments are closed.