از اعتراضات بحق کارگران منوجان حمایت میکنیم!

از اعتراضات بحق کارگران منوجان حمایت میکنیم!
می 20, 2021
1191 بازدید

کارگران معدن کرومیت آسمینون منوجان در غربی ترین منطقه بلوچستان برای چهارمین روز متوالی در حال اعتصاب و اعتراض به عدم پرداخت حقوق و اخراج همکاران و فشار مضاعف بر طبقه کارگر جامعه هستند که هیچ راه ارتزاقی جز حقوق کارگری در معدن کرومیت در منطقه ندارند۰
مردم بلوچ منوجان و حتی از کهنوچ نیز فعالان اجتماعی و مدنی با حضور در این منطقه پشتیبانی خود را از اعتراضات و مطالبات به حق کارگران اعلام کرده اند۰
این حرکت حق طلبانه یک “نه” بزرگ به اجحافات و زورگویی های ۴۲ ساله رژیم ولی فقیه به ملت بلوچ است که معضل بیکاری و نابسامانی وضعیت معیشتی مردم از آن جمله هستند۰
رژیم استعمارگر ولی فقیه که در حال چپاول و غارت معادن و منابع بلوچستان است، حتی از استخدام مردم منطقه جلوگیری کرده و کارگران بلوچ را به بیگاری گرفته، بدون دادن سنوات، عیدانه و‌مزایا و بیمه کار مورد استثمار قرار داده و معترضان را اخراج میکند۰
حزب «بلوچستان راجی تپاکی» ضمن حمایت از اعتصاب کارگران معدن آسمینون و اعتراضات به حق مردم منوجان خواستار همراهی مردم دیگر مناطق با کارگران منوجانی و دفاع از حقوق آنهاست۰

بلوچستانءِ راجی تپاکی گلّ

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰