از “حق آبه” مردم رودبار زمین دفاع می کنیم!

از “حق آبه” مردم رودبار زمین دفاع می کنیم!
دسامبر 29, 2020
515 بازدید

رژیم جمهوری اسلامی ایران با اعمال سیاستهای تبعیض گرایانه و ضدبشری بطرز بیسابقه ای عرصه زندگی را بر میلیونها بلوچ در سراسر بلوچستان تنگ کرده است. علاوه بر این محیط زیست و همچنین شرایط زیست محیطی را در کل منطقه به خطر انداخته است.

ایجاد مشکل بی آبی در جنوب بلوچستان و کارشکنی در آبرسانی به مردم در حالیکه دهها میلیون متر مکعب آب پشت سدهای بلوچستان ذخیره شده و پایمال کردن عامدانه “حق آبه” صدها هزار بلوچ در مناطق الحاقی به کرمان و با هدف مهاجر ساختن بلوچها انجام می شود.

هلیل رود یکی از رودخانه های بلوچستان است که طی هزاران سال مردم بلوچ از آب آن برای آشامیدن و کشاورزی استفاده کرده اند.
جمهوری اسلامی و بخصوص همسایگان تمامیت خواه بلوچستان، سالهاست با سد سازی و طرح انتقال آب هلیل رود و سرشاخه های آن به شهر و شمال استان کرمان مشکل بی آبی سترگی را بر بستر و کناره های هلیل رود بوجود آورده اند.

صدها هزار بلوچ، کل منطقه رودبار زمین، قنات و چاههای آب منطقه، تالاب جازموریان و محیط زیست تالاب آن قربانی تمامیت خواهی استعمارگران شده اند.

تغییر مسیل طبیعی هلیل رود بر خلاف عرف همسایگی و مغایر با موازین انسانی و بین المللی است.

ما ضمن پشتیبانی از ” حق آبه” مردم در غرب‌ مملکت بلوچستان «جنوب کرمان» و همچنین کل بلوچستان خواهان واکنش جمعی علیه این حق شکنی آشکار و سدسازی و انتقال آب بلوچستان به شهر کرمان و دیگر مناطق فارس نشین هستیم.
آب هلیل رود حق طبیعی صدها هزار انسان است که در رودبار زمین و جنوب کرمان زندگی می کنند.

بلوچستانء راجی تپاکی گل
07-10-1399

برچسب‌ها:, , , ,