از قربانیان شکنجه در سراسر جهان حمایت می کنیم

از قربانیان شکنجه در سراسر جهان حمایت می کنیم
ژوئن 26, 2020
574 بازدید


▪️از قربانیان شکنجه در سراسر جهان حمایت می کنیم

روز 26 ژوئن از طرف سازمان ملل متحد بعنوان روز جهانی دفاع از قربانیان شکنجه اعلام شده است. در کشورهایی که به شیوه دیکتاتوری و پلیسی اداره می شوند میلیونها انسان قربانیان شکنجه روحی و بدنی هستند‌.

ملت بلوچ در سرزمین بلوچستان تحت ستم های چندگانه و حاکمیت بیگانگان است. قربانیان شکنجه در سراسر بلوچستان بیشمار هستند.

بدلیل تهاجم تبلیغاتی استعمارگران نه آمار دقیقی از شمار زندانیان بلوچ در دست داریم و نه از قربانیان شکنجه آمار و ارقامی واقعی موجود است.

در واقع هزاران بلوچ در معرض شکنجه های روحی و جسمی بیگانگان هستند تا کل ملت بلوچ را برای مدت طولانی تر تحت ستم چند گانه قرار داده و سرمایه های ملی بلوچستان را غارت کنند.

آنچه شواهد و مدارک موجود نشان می دهند ملت بلوچ و زندانیان بلوچ در معرض اشکال گوناگون شکنجه ههی روحی و جسمی قرار دارد.

ما از سیاستمداران مسئول جهان، شخصیتهای بشردوست، سازمانهای مدافع حقوق بشر و دول کشورهای دمکراتیک جهان تقاضای داریم تا علیه اعمال شکنجه های گوناگون در بلوچستان عکس‌العمل بشردوستانه نشان داده و نقض حقوق بشر را در بلوچستان تحت استعمار محکوم کنند.

شورای مرکزی حزب: بلوچستانءِ راجی تپاکی

قربانیان-شکنجه-راجی-تپاکی

برچسب‌ها:, , , , , ,