از هر گوشه بلوچستان، مزاران برخاسته اند تا برای آزادی و شکست دادن استعمارگران گجر بجنگند

از هر گوشه بلوچستان، مزاران برخاسته اند تا برای آزادی و شکست دادن استعمارگران گجر بجنگند
می 19, 2022
393 بازدید

پیام مزاران به یکایک ملت بلوچ این است:

ما زنجیرهای اسارت فکری را شکسته‌ایم، راه مبارزه را در پیش گرفته ایم تا استعمارگران را از وطن خود اخراج و دولت ملی بلوچستان را تشکیل بدهیم.
ما پا در راه آزادی و حق خواهی گذاشته ایم و از همه شما دعوت می کنیم با ما همراه باشید تا هرچه سریعتر مبارزات ملی با شرکت تمامی اقشار جامعه بلوچستان شکل گرفته و بتوانیم به اهداف بزرگ ملی خود دست پیدا کنیم.

ما رویایی داریم و این رویا به هدف ما تبدیل شده است:
آزادی بلوچ و آبادانی بلوچستان

برچسب‌ها:, ,