استعمارگران مانع اصلی پیشرفت بلوچستان !

استعمارگران مانع اصلی پیشرفت بلوچستان !
فوریه 2, 2022
206 بازدید

یکی از دلایل حضور استعمارگران و عوامل شان در بلوچستان غارت هرچه بيشترمنابع و معادن بلوچستان است.

حکومت مذهبی ـ فاشيستی ايران و دست نشاندگانش چه بر سرکارخانه بافت بلوچ در پهره و دیگر کارخانجات بلوچستان و کارگران بلوچ در آوردند؟

سنگ آهن استخراجی از گورناگِ کوه بيرک به کدام کارخانه ذوب منتقل شد؟
خاک زرين بزمانبه کدام کارخانه برده می شود؟

سنگ مرمر اسکل آباد، منگنز گونيچ، منيزيتِ ترش آپ، گرانيتِ کوه لار، دولوميتِ مکســان به کجا راهی شـدنـد؟
مس بلوچستان را در کوه لار کدام شرکت يا سرمايه دار تصاحب کرده است؟
کوه طلای بلوچستان را در نزدیکی دزآپ چه کسانی دارند غارت می کنند؟
خاک زرين تپتان به کجا برده می شود؟

محصولات کشاورزی و دانه های روغنی (آفتابگردان، کلزا وکنجد ) بلوچستان به کدام کارخانه ها و در کجا تحويل داده می شوند؟

محصولات کشاورزی بلوچستان گندم مرغوب، خرما، سبزيجات، محصولات گلخانه ای، ميوه جات گرمسيری و گياهان دارويی به کجا کانال کشی شده انــد ؟

ماهی و ميگوی بلوچستان و در آمد حاصل از فروش محصولات دريايی بلوچستان را کدام غارتگران بالا می کشند؟

چند نفر از سرمايه گذارانی که بقول حکومتی ها در بلوچستان سرمايه گذاری کرده اند بلوچ هستند؟

يک بلوچ فقط يک بلوچ را نام ببرید که از بانک صنايـع و معــادن وام يا کمک گرفته باشــد؟

جواب سوالهای بالا ماهیت غارتگران استعمارگر را بیشتر برملا می کند. استعمارگرانی که با تمامیت خواهی، زیاده طلبی و پایمال کردن کلیه حقوق مردم بلوچ مانع اصلی پیشرفت و ترقی بلوچستان هستند و میلیونها انسان را از داشتن زندگی عادی محروم کرده اند.

برچسب‌ها:, ,