استعمار و پاکسازی قومی مدرن بلوچستان

استعمار و پاکسازی قومی مدرن بلوچستان
ژوئن 16, 2020
577 بازدید

▪️استعمار و پاک‌سازی قومی مدرن بلوچستان! ✍حبیب الله سربازی بلوچ

در تمام دوران استعمار اروپاییان، دکترین اصلی استعمار آنان بر اساس دو مفهوم «ناکجاآباد» یا «سرزمین بلاصاحب» استوار بود. بر این پایه، تصرف و تملک سرزمین‌های همه قبایل و مردمانی که نمی‌توانستند مالکیت خود را بر سرزمین‌شان به‌طور مکتوب سندیت ببخشند، جایز بود. این امر سبب شد که در طول استعمار، رفته‌رفته گروه‌های بزرگ انسانی را از سرزمین‌های اجدادی‌شان بیرون برانند. اگرچه عملاً فتح تمامی مستعمرات اروپاییان —مانند مکزیک، استرالیا، آمریکا— خشن بودند، اما فقط برخی از آن‌ها منجر به پاک‌سازی قومی خونین شدند و بقیه به شیوه مدرن پاکسازی شدند.

عین همین وضعیت در استعمار فارس بر سرزمین بلوچستان رخ میدهد، پس از تصرف بلوچستان سیاست تصرف زمین های بدون وجود سند آغاز شد و همه این زمین های اجدادی و قبایلی بلوچ به نام دولت مصادره شد.

اخیرا ۷۰۰ کیلومتر از اراضی مردم در سواحل بلوچستان صرفا بخاطر اینکه سند مکتوب نداشتند مصادره و به نفع حکومت ملی! شد.

این در حالی است که این مردم ساکنان قدیمی این سرزمین و این مناطق بودند و درخواست های مکررشان برای دریافت سند نیز بدون پاسخ و یا با پاسخ منفی رو به رو شده بود.

با این شیوه قرار است که در دو دهه آتی ۱۰ میلیون جمعیت اسکان داده شود، و این دقیقا تاکتیک پاکسازی قومی مدرن است که در بسیاری از مواقع از روش های خشن و خونین نیز استفاده می شود. کما اینکه چهار بخش از امرار معاش بومی و اصلی مردم بلوچستان (صیادی، کشاورزی، دامداری و مرز) در حال نابودی عامدانه است.

باغات کشاورزان توسط عوامل انسانی مجهول سلسله وار به آتش کشیده می شوند.

صید ترال توسط سپاه و چین صورت میگیرد و صیادان بلوچ روز به روز ضعیف تر می شوند.

حمل دام ممنوع شده و حتی دام بومی در مسیرها به بهانه های مختلف مصادره و علیه دامدار پرونده سازی می شود.

و مرز نیز جز برای عوامل حکومتی و سپاه بسته شده و جلوی امرار معاش مرزی برای بلوچها گرفته شده است.

این راه بندان های معیشتی را در کنار سیاست تغییر بافت جمعیتی و تقسیم استان و حذف نام های هویتی و حتی نام بلوچستان از سربرگ ها با بهانه های مختلف را مد نظر قرار دهید.

این همه را “پاکسازی قومی” به شیوه مدرن میگویند.

راجیتپاکیگل

بلوچستاندیمرویوتواجهی_وتمستری

برچسب‌ها:, , , , , ,