استفتاء از مفتیان و علمای بلوچستان! (ملک محمد اعظم بلوچ)

استفتاء از مفتیان و علمای بلوچستان! (ملک محمد اعظم بلوچ)
سپتامبر 20, 2022
157 بازدید

به خدمت همه مفتیان و علمای بلوچستان سوالی را مطرح میکنم و انتظار جواب دارم

در طول چهل و سه سال حکومت آخوندها بر #بلوچستان
ترور علما و اندیشمندان و افراد اگاه بلوچ
زندانی و شکنجه علما و جوانان و پرونده سازی برای آنها
تخریب مساجد و مدارس دینی
تصرف زمین های مردم به بهانه‌ی اراضی ملی و تخریب خانه ها و کپرهای مردم
تبانی برای گسترش اعتیاد و فروش آزادانه مواد مخدر
تجاوز به دختران بلوچ در دزاپ، پهره و اکنون چابهار با حمایت کامل سپاه و نیروهای نظامی
کشتن سوخت‌بران و کودکان و زنان بلوچ
اعدام جوانان و کماشان به جرم مواد مخدر

را شاهد بودیم آیا همه اینها و یا تعدادی از این موارد میتواند دلیلی بر اجازه قیام و #باهند علیه جمهوری اسلامی آخوندی باشد؟
و آیا در صورت خطر جان برای مفتیان و #علمای_بلوچستان آیا سکوت آنها در برابر این استفتاء را میتوان جوابی بر بله بر این سوال دانست و اقدام کرد؟

برچسب‌ها:, , ,