اشتغال زنان بلوچ در جامعه و رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اشتغال زنان بلوچ در جامعه و رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
می 29, 2022
163 بازدید

یکی از حقوقی که در کنوانسیون حقوق بشر برای زنان در نظر گرفته شد، حق اشتغال ميباشد.

در بلوچستان حقوق زنان نادیده گرفته میشود و حکومت استعمارگر با دسيسه چینی و سیاست های استعماری، فضای جامعه‌ی بلوچستان را ناامن کرده تا زنان بلوچ جرات چندانی برای ورود به اجتماع و تحصیل یا کار نداشته باشند.

رفتارها و نگاه های نامناسب و ذهن بیمار مردان، باعث عقب نشینی و عدم حضور زنان در اجتماع شده است.

عدم بیداری و حضور زنان در اجتماع باعث عقب ماندگی آن جامعه میشود.
متاسفانه در بلوچستان، فعالیت زنان مختص به خانه داری شده است و زنان اندکی با مشقت توانسته اند در اجتماع حضور داشته باشند.

بلوچستان برای آزادی و آبادانی به حضور یکایک زنان و دختران بلوچ نیازمند است؛ جامعه‌ی توسعه يافته‌ به آگاهی و حضور زنان فعال نیازمند است.

با ایستادگی و مقاومت، تبعیض ها را کنار بزنیم و برای آینده ای روشن و جامعه ای آگاه با آموختن علم برای دست یابی به اهدافمان تلاش کنیم.

برچسب‌ها:, , ,