اعدام انتقام جویانه اسرای بلوچ همچنان ادامه دارد!

اعدام انتقام جویانه اسرای بلوچ همچنان ادامه دارد!
ژانویه 20, 2022
265 بازدید

در کجای دنیا چنین ظلمی که استعمارگران گجر هم اکنون بر ملت بلوچ و جوانان اسیر بلوچ روا می دارند سابقه داشته است؟

بیگانگان گجر جوانان بلوچ را با بهانه های گوناگون یا بدون هیچ بهانه ای به اسارت می گیرند و هر زمان که بخواهند آنان را صرفا برای انتقام گرفتن از ملت بلوچ به جوخه اعدام می سپارند.

لشکر خامنه ای، قضات فرقه ای رژیم و آخوندهای عقده ای چندین اسیر بلوچ را در روزهای اخیر به قتل رسانده اند.

رصد بلوچستان گزارش داد که همین امروز جوان اسیر بلوچ “عبدالحمید اسماعیل زهی” در زندان دزاپ و همچنین سه زندانی دیگر با هویت “پرویز اکبری راد” فرزند حسین اهل دزاپ، “محمدامین دهمرده” فرزند سیدمحمد اهل نصرآباد و “جمال الدین گرگیج” فرزند محمدرحیم اهل نصرآباد در زندان نصرآباد اعدام شدند.

جوانان بیدار بلوچستان!

برای مبارزه با دیکتاتوری علی خامنه ای و رهایی از سلطه استعمارگران به صفوف مبارزان و مزاران بلوچستان بپیوندید.

پیش بسوی تشکیل دولت ملی بلوچستان

برچسب‌ها:, , ,