اعدام انتقام جویانه زندانیان بلوچ و اقدام به ترور عضو حزب خبات در کردستان را محکوم میکنیم!

اعدام انتقام جویانه زندانیان بلوچ و اقدام به ترور عضو حزب خبات در کردستان را محکوم میکنیم!
ژوئن 9, 2022
287 بازدید

دیکتاتوری فاشیست حاکم و در راس آن علی خامنه ای به کشتار و سرکوب ملت بلوچ همچنان ادامه می دهد.
اعدام انتقام جویانه جوانان بلوچ در زندانهای دامغان، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان و متعاقبا اعدام دوازده زندانی بلوچ در زندان دزآپ نمایانگر هدف علی خامنه ای و فرقه حاکم برای سرکوب سازمان یافته ملت بلوچ است.

با توجه به آمار و ارقام کشته شدگان و اعدامیهای دهه اخیر در ایران و حتی در کل کشورهای منطقه ملت بلوچ بیشترین تعداد قربانیان را داده است.

ما این عملکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به ملت بلوچ و اعدام های انتقام جویانه اسرای بلوچ را شدیدا محکوم کرده و برای تشدید مبارزات ملی و براندازی رژیم جمهوری اسلامی ایران، تلاش کرده و به دنبال ایجاد اتحادی تاثیر گذار بین جریانهای ملل تحت استعمار خواهیم بود.

ما همچنین ترورهای رژیم ایران علیه مبارزان سیاسی و خصوصا جدیدترین مورد آن که یک عضو حزب خبات به نام اکبر سفر الماس، در اربیل عراق مورد حمله قرار گرفت را محکوم میکنیم و از جامعه جهانی میخواهیم که با محکوم نمودن و پیگیری این پرونده ها از ادامه این روند که در کنار نقش آشکار حقوق بشر ناقض قوانین بین المللی است، جلوگیری کنند.

بلوچستان ءِ راجی تپاکی گل
18 خرداد 1401

برچسب‌ها:, , , , ,