اعدام معترضان محکوم است

اعدام معترضان محکوم است
آگوست 7, 2020
562 بازدید

اعدام و کشتار جوانان شجاع ملل در بند ایران، بجرم حق طلبی و عدالتخواھی ، ھمبستگی با اقشار تحت ستم و ظلم ستیزی بی محابا ادامه دارد.
در جدیدترین موارد حکم اعدام ۵ جوان لر از معترضان آبان ماه صادر و یک نفر دیگر به نام مصطفی صالحی نیز اعدام گردید.

ما اعدامہای حکومت ایران را نقض کلیه قوانین حقوق بشری و دانستہ و شدیدا محکوم میکنیم و خواھان لغو اعدام دیگر زندانیان در بند هستیم.

این اعدام ها در حالی انجام شدند که بیش از ١١ میلیون بار مردم درخواست اعدام نکنید را فریاد زدند. بدین معناست که گروه فاسد حاکم بر ایران از انسانیت بویی نبردہ اند و تنہا راہ رھایی همگان بزیر کشیدن آنان از اریکه قدرت است تا مردم بتوانند به خواست‌های انسانی خود که ھمانا حاکمیت مردم بر مردم است ، جامه عمل بپوشانند.

میبایست یکصدا بر احکام ضد انسانی بیدادگاھهای نظام بایستیم و مانع قتل محکومین به اعدام شویم.

کشتار و اعدام جوانان لرستانات، آزربایجان جنوبی، کاسپین، کوردستان، بلوچستان، الاحواز ، ترکمن صحرا و فارس زمانی متوقف خواهد شد که دیکتاتوری علی خامنه ای و حاکمیت باندهای تروریستی سپاه بدست توانای دهها میلیون انسان تحت ستم سرنگون شود.

برچسب‌ها:, , , , , , ,