اعدام و گلوله‌باران جوانان بلوچ شدت گرفته است!

اعدام و گلوله‌باران جوانان بلوچ شدت گرفته است!
ژانویه 25, 2022
156 بازدید

گسترش مبارزات ملی بلوچستان ترس بر جان رژیم ستمگر آخوندی انداخته و راه متوقف کردن مزاران بلوچ را در ایجاد ترس با اعدام و کشتار می‌بینند؛ سیاستی که هرگز جواب نخواهد داد.

تا قبل از رفسنجانی به همین شیوه با مزاران بلوچ که در جنگ با رژیم بودند برخورد می‌شد اما رفسنجانی تغییر استراتژی در مقابل مزاران بلوچ داد و این روش تا خاتمی ادامه داشت، آنها با فریب و تطمیع مزاران را از کوه ها پایین آورده و پس از تأمین دادن امکاناتی در اختیارشان قرار داده و گرفتار روزمرگی میکردند و آنهایی را که به هیچ وجه با حکومت سازگاری نداشتند ترور و حذف می‌کردند.

در این مرحله و گسترش بیداری و آگاهی در بلوچستان، سیاست سرکوب شدید را پیش گرفته و گمان می‌کنند مشعل بیداری و آزادی را بدینگونه می‌توانند در بلوچستان خاموش کنند.

این جماعت فراموش کرده اند که با اعدام و یا کشتن جوانان بیشتر باعث روشن شدن آتش مبارزه و حق‌طلبی خواهند شد، آتشی که بزودی چنان بزرگ خواهد شد که همه جنایتکاران را خواهد سوخت فوران آتشفشان مملکت بلوچستان نزدیک است.

برچسب‌ها:, , , ,