اعدام چهار زندانی سیاسی کرد باعث سکوت ما نمی شود!

اعدام چهار زندانی سیاسی کرد باعث سکوت ما نمی شود!
ژانویه 29, 2024
130 بازدید

جنایتی که در سحرگاه دوشنبه نُهم بهمن ماه ۱۴۰۲ در زندان قزلحصار کرج صورت گرفت ماهیت ضدبشری جمهوری اسلامی را بیش از پیش نمایان میکند.

اگرچه سران جنایتکار جمهوری اسلامی ایران به قصد ساکت کردن مردم دست به چنین کشتارهایی میزنند اما باید بداند که این جنایت صدای ما را بلند تر و سرنگونی رژیم دژخیمان را تسریع میکند.

مقاومت بیباکانه و تک تک آخرین کلمات این چهار قهرمان زنده یاد انگیزه مبارزاتی جوانان را برای سرنگونی رژیم ددمنش حاکم بیشتر خواهد کرد.

حزب بلوچستانءِ راجی تپاکی ضمن تسلیت به ملت استوار کورد و خانواده این چهار شهید پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار و همه خانواده های شهدای راه آزادی این جنایت را به شدت محکوم میکند.
پیش بسوی آزادی و رهایی

بلوچستان ءِ راجی تپاکی گلّ
۹ بهمن ۱۴۰۲

برچسب‌ها:,