افزایش بیسوادی در بلوچستان و پدیده ترک تحصیل نتیجه سیاستهای استعماری گجر!

افزایش بیسوادی در بلوچستان و پدیده ترک تحصیل نتیجه سیاستهای استعماری گجر!
ژانویه 30, 2022
144 بازدید

چهل و هشت هزار ( ۴۸۰۰۰ ) دانش آموز باز مانده از تحصیل فقط در سال تحصیلی جاری و کمبود بیش از دوازده هزار ( ۱۲۰۰۰) معلم از جمله نتایج سیاستهای استعماری در بلوچستان اِشغالی است.

توجه داشته باشیم که اگر آمار دانش آموزان محروم رودبار زمین ( منطقه الحاقی به استان کرمان) و گیاوان زمین ( منطقه الحاقی به هرمزگان ) را به ارقام فوق اضافه کنیم ابعاد سیاست فاجعه بار استعمارگران گجر در این زمینه بیشتر آشکار خواهد شد.

کل آمار و ارقام دانش آموزان بلوچ که عمدا از رفتن به مدرسه و تحصیل علم در سراسر سرزمین بلوچستان محروم نگه داشته شده اند از طرف استعمارگران و رسانه های گجر عمدا پنهان نگه داشته می شوند.

اما برای ما آشکار است که “آموزش و پروش” رژیم و عوامل منطقه ای آن ( زابلیهای ولایی) برای رسیدن به اهداف استعماری سال به سال این آمار و ارقام فاجعه بار را در عمل افزایش می دهند.

تصور کنید! که صدها هزار دانش آموز در مناطق و شهرهای فارس نشین از رفتن به مدرسه و تحصیل علم محروم می شدند! آن وقت چه پیش می آمد؟

تصور کنید ! کمبود مدرسه و فضای آموزشی در سطحی وسیع و هزاران کلاس درس کپری یا زیر درختی در شمال کرمان، شهر بابک، اردکان، شهر مشهد، شیراز، تهران، سمنان، نطنز، قم، شوشتر، میبد، اصفهان و یزد! آن وقت آمار بیسوادان و ترک تحصیل کنندگان در شهرها و مناطق فارس نشین هر سال رکورد جدیدی نمی زد؟

در نتیجه سیاستهای استعماری رژیم ضدبشری خامنه ای در بلوچستان صدها هزار کودک و دانش آموز بلوچ از تحصیل علم و دانش، سواد آموزی و پیشرفت باز نگه داشته می شوند.

سیاستها، برنامه ها و عملکرد ” آموزش و پرورش” رژیم در بلوچستان برای دفاع از منافع تمامیت خواهانه ملت فارس و کاملا استعماری است.

بنیاد “آموزش و پرورش” در بلوچستان بر آسیمیلاسیون فرهنگی، زبانی و هویت زدایی قرار دارد و این علیه منافع ملی بلوچ است. اداره “آموزش و پرورش” رژیم با گسترش بیسوادی و افزایش آمار ترک تحصیل در سرزمین بلوچستان بطور سیستماتیک زندگی صدها هزار بلوچ را در حال و آینده به تاریکی و نابودی کشانده و خواهد کشاند.

به دلایل ذیل آمار فاجعه بار بیسوادان و بازماندگان از تحصیل در سراسر سرزمین بلوچستان ( گیاوان زمین، رودبار زمین، سیستان زمین، سرحد زمین و مکران زمین) در چهار دهه اخیر سیر صعودی داشته است:

* کمبود دهها هزار کلاس درس در سراسر بلوچستان

* کمبود معلمین با صلاحیت

*پارتی بازی در استخدام معلمین

* کمبود فضای آموزشی

* کمبود تجهیزات آموزشی

* بی ثباتی عمدی اینترنت در سراسر بلوچستان

* سوءِ استفاده از شیوع ویروس کرونا برای گسترش بیسوادی در بلوچستان

* احترام نگذاشتن به حقوق کودکان و دانش آموزان

* تنبیه روانی و بدنی دانش آموزان در بلوچستان

* تعطیل کردن صدها مدرسه و مجبور کردن هزاران دانش آموز و دانش آموز بلوچ پس از مجازی شدن تدریس

* تحمیل زبان فارسی بر نوباوگان و کودکان بلوچستان

* به کار گماشتن افراد عقده ای و کم سواد بعنوان معلم

* پیش بردن سیاست آسیمیلاسیون زبانی و فرهنگی و هویت زدایی

* خصومت آشکار با زبان بلوچی

* تبلیغ و ترویج خرافات فرقه ای خمینی – خامنه ای در مدارس بلوچستان

* اختلاس مالی و بالا کشیدن بودجه مدارس بوسیله مدیران زابلی و غیر بومی

* سرقت ” بودجه بازسازی مدارس” بلوچستان در چهار دهه گذشته.

*وجود مدیران ضدبلوچ، بی صلاحیت و عقده ای در تمام رده های اداری

*دخالت مستقیم قشون خامنه ای و آخوند های خرافه پرست در امور مداس بلوچستان

برچسب‌ها:, ,