افزایش وام ازدواج دختران زیر ۲۴ سال به ۱۵۰ میلیون تومان توسط جمهوری اسلامی

افزایش وام ازدواج دختران زیر ۲۴ سال به ۱۵۰ میلیون تومان توسط جمهوری اسلامی
فوریه 13, 2022
190 بازدید

به طوری که در سالهای گذشته چه در ایران چه در اکثر نقاط دنیا میانگین سن ازدواج هم برای زن و هم برای مرد افزایش یافته نتایج نظر سنجی ها نشان میدهد که اکثر روانشناس ها معتقدن که 25 سالگی برای ازدواج دختر و 27 سالگی برای ازدواج پسر سن مناسبی هست

در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی که تمامی قیمت ها سربه فلک کشیدن ، زوج ها بعد ازدواج برای زندگی خود تلاش کنند یا برای دادن قسط وام ازدواجشان؟!

جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد وام فرزند ۵ میلیون می باشد.

جمهوری اسلامی در زاد و ولد مردم با شرایط سخت معیشتی هم دخالت میکند؛در ایران مردم باب میل خود زندگی نمی کنند .

با قوانین و تصمیم های جدید مجلس، دست و پای مردم روز به روز بسته تر میشود

از یه طرف دادن وام از یه طرف اضافه کردن قیمت ها

پایتخت نشینان فقط به فکر خود هستند آن ها فقط مردم رافریب میدهند 100 میلیون وام و با سود ۱۰۵ میلیون میگیرند.

آیا مرکز نشین مرفه حاضر میشودکودک خود را به همسری وادار کند؟
او نه تنها دست به چنین کاری نمیزند، بلکه امکانات تحصیل را برایش در بهترین مکان های آموزشی فراهم میکند تا هم دانش فرا گیرد و هم مسلط به چند زبان زنده شود

اما یک بلوچ غرق در شرایط بد اقتصادی ویک عرب ویا کورد که رژیم سیستماتیک فقر را در آن مناطق گسترش داده ، دختر معصومش را از درس در شرایط بد آموزشی آنجا محروم میکندوبه همسری یک مرد در می آوردکه ممکن است بیست سال هم از او بزرگتر باشد

اینجا تازه شروع داستان است بعد از کودک همسری،خشونت خانگی شکل میگیرد وبعد از آن قتل های ناموسی ودر ادامه ربط میدهندبه ساختار فرهنگی واخلاقی این ملل

همه حرکتهای این رژیم برای نابودی وهویت وتاریخ واصالت سایر ملل هاست

هوشیار باشیم!

ماهین بلوچ

برچسب‌ها:,