امپراتوری کوروش مایه مباهات یا سبب بدنامی؟!

امپراتوری کوروش مایه مباهات یا سبب بدنامی؟!
فوریه 15, 2023
212 بازدید

بنظر شما کوروش در اشغال کشورها برای برپایی امپراتوری خود، خون چند میلیون نفر را بر زمین ریخته است؟آیا ظلم پادشاهان و تاریخ امپراتوری هایی که بر خون انسان ها ساخته شده در دنیای امروز میتواند مایه افتخار و مباهات باشد؟آیا مردم آلمان امروز از اشغال کشورهای اروپایی توسط هیتلر احساس افتخار دارند؟پس چرا فارس های ایرانی همچنان بر تاریخ پادشاهان ستمگر و خونریزی همچون کوروش، داریوش، انوشیروان که بلوچ ها را قتل عام کرده بود و … افتخار می‌کنند؟

وقت آن رسیده که مردمان فارس از مردمانی که جنایتها کرده‌اند تا امپراتوری های خود را برپا کنند تبری جسته و به اشتباهات آنان اذعان کنند نه اینکه به سلطنت ۲۵۰۰ ساله سرشار از خون و خونریزی افتخار کنندما بلوچها اگر به تاریخ ۹ هزار ساله افتخار میکنیم به خاطر این که ما سرزمین های دیگران را اشغال نکرده بودیم بلکه در سرزمین خود حاکم بر سرنوشت خود بوده‌ایم

ما بلوچها اگر به تاریخ ۹ هزار ساله افتخار میکنیم به خاطر این که ما سرزمین های دیگران را اشغال نکرده بودیم بلکه با همسایگان در تعامل بوده و به تمامیت ارضی آنان احترام گذاشته‌ایم

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,