اهمیت نماد در مبارزه

اهمیت نماد در مبارزه
فوریه 6, 2023
161 بازدید

استفاده از نماد بلوچستان نشان فکر انقلابی و خواسته شما برای تغییر بزرگ است

با تحلیل جامعه شناختی میتوان به معنا، مفهوم، نقش، جایگاه و کاربرد نمادها در زندگی پی برد.

زندگی اجتماعی بشر بدون نماد و نشانه، امکان تداوم ندارد. به طورکلی، عرصه ای از زندگی بشر را نمی توان سراغ گرفت که نمادین و رمزآلود نباشد؛ چرا که انسان موجودی اجتماعی است و لازمه زیست اجتماعی، تعامل، تبادل فکر و اندیشه، و رابطه با همنوعان است که به نوبه خود، نیازمند بهره گیری از نمادها است.

ابزارهای این تعامل، زبان، خط، کتابت، ایما، اشاره، رمز، نشانه، و نماد می باشد؛ به گونه ای که بدون فهم معنای این نمادها، تعامل و برقراری ارتباط با دنیای پیرامون امکان پذیر نخواهد بود.

کارکرد نمادها در زندگی بشر، بیشتر مشارکتی، انسجام بخشی و بیانگر پایبندی و تعلق افراد به یک ملت و فرهنگ خاص است.

کارکرد مهم نمادها در «بیان معنا» و «ایجاد حس هویت» می باشد. هر نماد و نشانه ای در این عرصه، تجلی حس تعلق و احساس وابستگی به فرهنگ و جامعه ای خاص است. این نشانه ها به دلیل آنکه در زندگی تکرار می شوند، حس خاصی از معنا و هویت را تقویت می کنند.

جنبش سهاب با درک اهمیت استفاده از نماد و تاثیر آن در جامعه و انتخاب نماد مشت بسته با یک انگشت باز (نماد حق خواهی ملت بلوچ) توانست در القای تفکر مبارزه و حق خواهی گامی موثر بردارد و جمع کثیری از اقشار مختلف جامعه بلوچستان را با خود همراه کند.

برای ایجاد تغییر بزرگ و پویا کردن جامعه نیاز است که علوم و فنون بسیاری مدنظر مبارزین باشند تا بتوانند بیشتر و بهتر بر جامعه تأثیر بگذارند.

لذا همراهی و همکاری متخصصین بلوچ در رشته های مختلف و بررسی مسایل از جنبه های مختلف و جستجوی راهکارهای موثر میتواند ما را به پیروزی نزدیک تر کند.

منتظر حضور نخبگان، اندیشمندان، متخصصین در کلیه زمینه‌ها و جوانان فعال برای تقویت مبارزات مردمی بلوچستان در جنبش سهاب هستیم.

با ما همراه باشید
✍دفتر پژوهش

https://t.me/SahabBalochistan/53972
برچسب‌ها:, , , ,