اوضاع پر تنش آبی در بلوچستان و سیستان؛ احتمال خالی از سکنه شدن برخی شهرها

اوضاع پر تنش آبی در بلوچستان و سیستان؛ احتمال خالی از سکنه شدن برخی شهرها
آوریل 2, 2022
83 بازدید

نماینده خاش: «بلوچستان و سیستان یکی از استان‌های پرتنش آبی است و اگر اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کند تا چند سال آینده برخی شهرها خالی از سکنه خواهند شد.»

به گزارش رصد بلوچستان، اسماعیل حسین زهی نماینده مردم #خاش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اسفناک تنش آبی در بلوچستان و سیستان نسبت به خالی از سکنه شدن برخی شهرها در آینده هشدار داد.

حسین زهی گفته، باید اعتباراتی در نظر گرفته و نسبت به تامین آب و جاده و راه در استان اقدام شود تا مردم به سمت حاشیه نشینی کشیده نشوند.

وی افزوده که اگر تنش آبی در استان به همین شکل ادامه داشته باشد، ممکن است در آینده برخی از شهرهای بلوچستان خالی از سکنه شوند.

جمهوری اسلامی در ابتدای سال ۱۴۰۰ از انتقال آب دریای بلوچستان به استان های خراسانات در حالی خبر داده بود که بسیاری از مناطق بلوچستان بویژه در شهرهای ساحلی بلوچ ها از دسترسی به آب محروم بودند.

بحث انتقال آب دریای بلوچستان به استان های خراسانات اعتراض گسترده شهروندان بلوچ را به همراه داشت؛ جمهوری اسلامی جهت خنثی سازی این اعتراضات نام پروژه انتقال آب دریای بلوچستان به خراسانات را تغییر داده و هم اکنون می گوید انتقال آب به سیستان.

لازم به ذکر است، جمهوری اسلامی با سیاست های مخرب خود باعث شده تا بسیاری از مناطق بلوچستان با کمبود شدید آب مواجه باشند و کشاورزی این مناطق از بین برود.

برچسب‌ها: