اولین برنامه تپاکی گفتگو با صلاح ابوشریف

اولین برنامه تپاکی گفتگو با صلاح ابوشریف
November 15, 2020
70 بازدید

🎞اولین برنامه تپاکی از تلویزیون‌ اینترنتی توار تی‌وی: با حضور صلاح ابوشریف دبیرکل جبهه دمکراتیک مردمی احواز این برنامه با هدف افزایش اگاهی سیاسی به ملت بلوچ و‌معرفی احزاب سیاسی است. لینک مشاهده از یوتیوب:


🎞اولین برنامه تپاکی از تلویزیون‌ اینترنتی توار تی‌وی: با حضور صلاح ابوشریف دبیرکل جبهه دمکراتیک مردمی احواز

این برنامه با هدف افزایش اگاهی سیاسی به ملت بلوچ و‌معرفی احزاب سیاسی است.

لینک مشاهده از یوتیوب:

Tags: , , ,