اگاهی با هوش متفاوت است.

اگاهی با هوش متفاوت است.
فوریه 9, 2022
147 بازدید

همیشه «هوش» باعث فهم درست نمی شود گاهی تعصبات با پیش فرض های غلط باعث می شود هوش ،ما را در جهت غلط پیش ببرد هوش بالا مثل ماشین تندرو می ماند یک امکان قدرتمند است ولی اگر این اتومبیل تندرو در جاده غیر استاندارد و به مقصد ای غلط در حرکت باشد سرعت بالای خودرو فقط امکان نیست برای هلاک سرنشینان آن!

«هگل» فیلسوف نابغه ای بود ولی تحت تأثیر فرهنگ نژادپرستی زمان خود اعتقاد داشت از میان همه ملت ها زمان عبور می کند تنها از میان ملت آلمان تاریخ عبور می کند بنابراین هگل ملت آلمان را چکیده عقلانیت ملل و دولت پروس( امپراتوری رایش) را عقل کل در ظرف زمانی میدید و به نوعی برای امپراتوری پروس جایگاه ای الهی قائل بود.

»فروید» انسان شناس بزرگی بود ولی تحت تاثیر تابلوهای عصر ویکتوریایی به این نتیجه گیری غلت رسید. که تمام روان نژندی ها ریشه در سرکوب غریزه جنسی دارم اغلب رویاها سکس سرکوب شده را می دید و هوش او باعث نشد که از چارچوب نظریه تنگ جنسی خارج شود.

« جلال آل احمد» نویسنده نابغه‌ای بود ولی دچار شدن او به تفکر عقلانیت ستیز تار گونه «احمد فردید» باعث شد که او ریشه مشکلات تاریخی و اجتماعی ایران را در غرب زدگی ببیند و نسخه بازگشت به گذشته را برای بیماری که خود در گذشت گیر کرده بود بنویسد.

برچسب‌ها: