اگر امروز باهند نکنیم، چه فردایی در انتظار ما خواهد بود؟ (نوشته: مزارالله بلوچ )

اگر امروز باهند نکنیم، چه فردایی در انتظار ما خواهد بود؟ (نوشته: مزارالله بلوچ )
مارس 24, 2022
120 بازدید

۹۰ و اندی سال از هجوم پهلوی بر بلوچستان میگذرد و در این دوران با هزاران درد و رنج مواجه بوده‌ایم اما هنوز راه حل اساسی را جستجو نمی‌کنیم.

باید دانست چیزی که در بلوچستان اتفاق افتاد جنگ نبود، بلکه هجوم و تجاوز بود. جنگ زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین آن گرایش و فکر متوازن برای جنگ داشته باشند.

بلوچستان قربانی بازی های انگلیس شد، تضاد فکری انگلیس و روسیه باعث شد تا به تشویق انگلیسی ها رضا پالانی به خاک بلوچستان یورش برده و خود و اخلافش خون مردم را تا به امروز جاری سازند.

اما راه حل چیست؟

بلوچستان باید در مقابل دشمنان مقاومت کند؛
بلوچستان اگر امروز در برابر استعمار، باهند و مقاومت نکند و نتواند استعمارگران را از خاک خود اخراج کند، با اجرای سیاست‌های حکومتی گجر فردا ملت بلوچ به یک اقلیت مبدل شده‌ و دیگر حتی فرصت و ظرفیت باهند و مقاومت ملی را پیدا نمیکند.

بلوچستان اگر امروز خامنه ای را متوقف نکند، فردا دیگر نامی از بلوچ و بلوچستان نخواهد بود تا برای آن بجنگند چون بافت جمعیت به گونه ای که استعمار نقشه کشیده تغییر خواهد کرد، زمین ها غصب می‌شوند و زبان و فرهنگ بلوچ دیگر زبان و فرهنگ اکثریت نبوده و این صحنه همان چیزی است که گجرها میخواهند.

برچسب‌ها:,