اگر بتوانیم دولت ملی بلوچستان را احیا کنیم چه خواهد شد؟

اگر بتوانیم دولت ملی بلوچستان را احیا کنیم چه خواهد شد؟
فوریه 28, 2021
823 بازدید

با احیای دولت ملی بلوچستان از مشکلات و مسائل بسیاری خودبخود نجات پیدا کرده و آرزوهای بسیاری محقق خواهند شد

پس از احیای دولت ملی بلوچستان:
دیگر هیچ جوانی به بهانه‌ی قاچاقچی و نداشتن گواهینامه کشته نخواهد شد
دیگر علما و مدارس تحت فشار نخواهند بود
دیگر هیچ غیربومی نخواهد توانست که در اداره جات به شما توهین کند و صدایش را بلند کند.
دیگر غیربومیان جرأت گفتن این را نخواهند داشت که به بلوچ خانه کرایه نمی‌دهیم
دیگر جوانان تحصیلکرده بلوچ بیکار نخواهند بود
دیگر کسی نخواهد بود تا جنگهای طایفه ای ایجاد کند
دیگر لازم نخواهد بود که در رادیو، تلویزیون و منابر مجبور به گفتن آنچه را باور نداشته باشیم نخواهیم بود.

دیگر کوهها و معادن طلای بلوچستان به جیب غیربومیان نخواهند رفت
دیگر سگهای ولایت نخواهند بود تا شما را گاز بگیرند
و ……

بله، با احیای دولت ملی بلوچستان در مملکت بلوچستان بسیاری از مشکلات خودبخود رفع شده و اگر نظامی قانونمند و مردمی مطالبه گر و پرسشگر داشته باشیم در مدت کمی به پیشرفت و توسعه پایدار دست پیدا خواهیم کرد

راجی تپاکی گل

برچسب‌ها:, , ,