اگر حق کودکان بلوچ را همین میدانی بدان که ذهنی استعمارزده داری!

اگر حق کودکان بلوچ را همین میدانی  بدان که ذهنی استعمارزده داری!
ژانویه 29, 2022
188 بازدید

کودکان بلوچ بعد از یک قرن حکومت استعمارگران هنوز در مدارس کپری درس میخوانند.

وضعیت مدارس اگر این باشد, کیفیت کتب و کیفیت آموزش براحتی قابل تخمین است.

آیا با خود اندیشیده اید که چرا وضعیت آموزش و پرورش در بلوچستان چنین است؟

جواب را من به شما می گویم!

چون استعمارگران برای دوام تسلط خود بر بلوچ و بلوچستان باید مردم را در کمترین سطح آگاهی و علم نگه دارند و دلیل تصمیم رژیم برای قطع اینترنت نیز همین است.

حالا شما بگو چه باید باید بکنیم؟

برچسب‌ها:, , ,