ایالات پنجگانه مملکت بلوچستان.

ایالات پنجگانه مملکت بلوچستان.
ژانویه 19, 2022
223 بازدید

مملکت بلوچستان در طول تاریخ سرزمین و کشوری مستقل بوده است اما بر اثر سیاست های انگلیس در قرارداد گلداسمیت به دو قسمت غربی و شرقی تقسیم شد و قسمت غربی تحت نظارت حکومت قاجار درآمد و حکام منطقه ای به قاجارها خراج میدادند اما بهرام خان و دوست محمد خان در اواخر حکومت #قاجار توانستند دوباره #بلوچستان را مستقل کنند که این دوره بیست ساله با حمله رضاخان #پهلوی و شکست حکومت بلوچستان به پایان رسید و از آن زمان تاکنون بلوچستان مستعمره حکومت های فارس بوده است.

در این نودسال نام بلوچستان در معرض تعرض بوده است و اکنون باقیمانده مملکت بلوچستان با نام سیستان و بلوچستان یاد میشود.

اما این نام اشتباه است چون #سیستان خود جزیی از بلوچستان است و اگر این نام درست باشد باید از نام سرحد و بلوچستان، مکران و بلوچستان یا رودبار و بلوچستان نیز استفاده شود.

هدف ما در مبارزات، احیای #دولت_ملی_بلوچستان در مملکت بلوچستان پس از سقوط رژیم آخوندی است و برای این لازم است که کلیه مناطق جدا شده از بلوچستان در زمان رژیم جنایتکار پهلوی دوباره به بلوچستان الحاق شوند.

برچسب‌ها:, , , ,