بازی استعمار! (حبیب الله بلوچ)

بازی استعمار! (حبیب الله بلوچ)
جولای 31, 2022
230 بازدید

این ویدیو را ببینید، خانه های ما را تخریب میکنند، و به ما میگویند «بروید خانه هایتان!» یعنی بروید از بلوچستان بیرون! اینجا خانه ما شده!

این در حالی است که مجوز دست خودشان است، و صدها زمین در همین یکسال اخیر بین عواملشان تقسیم کردند و در حال ساخت و ساز اند، اما بلوچ اجازه ندارد، چرا؟
چون میخواهند بافت جمعیت را تغییر داده و دست به یک پاکسازی قومی در بلوچستان خصوصا سواحل بلوچستان بزنند.

و چرا با ما مشکل دارند و با ده ها برنامه میخواهند جنبش شکل گرفته ملی بلوچستان را از بین ببرند؟ چون ما را مانع و سد راه بلکه یک چالش گسترده در حال عمومی شدن در برابر پروژه هایشان می بینند.

در این ویدیو همچنین می بینید که برای تخریب از عوامل بلوچ (لگور) استفاده میکنند تا بگویند، کاری که می کنیم قانونی است!

در هندوستان هم انگلیسی های استعمارگر برای سرکوب جنبش های آزادی خواهانه و مردمان حق طلب و همچنین اجرای پروژه های استعماریشان، از مردمان بومی هندوستانی استفاده میکردند!

اساسا استعمار ۱. برای مشروعیت دادن خود ۲. برای ایجاد اختلاف و درگیری داخلی تلاش میکند از مهره های داخلی برای اجرای پروژه هایش استفاده کند.

خود این تصاویر به وضوح اثبات میکنند که مشکل اصلی بلوچستان استعمارگران هستند، آنها مدیر و مسئول و لگورها هم مجری فرامینشان.

لذا هر زمانی که بلوچی در یک اداره مشاهده کردید که با شما بد برخورد میکند، بدانید دارد برای رئیسش شیرین کاری میکند تا پستش را نگه دارد. هر چند وی نیز در جنایت شریک است، اما مشکل اصلی و ریشه ای او نیست، رئیسش است که فرمان را صادر میکند و حکم اخراج و فیش حقوق به دستش است.

تا زمانی که اصل مشکل باقی بماند و ما به فکر شاخه ها باشیم، در اشتباهیم، و تلاشها برای حل مشکل بی نتیجه می مانند.

تلاش یکایک ما باید برای شکستن اصل و ریشه مشکلات بلوچستان باشد و بقیه موارد پس از برداشتن اصل مشکل به سرعت قابل حل اند.

برچسب‌ها:, , ,