با اعتصاب سراسری رژیم را در مورد جنایت سراوان پاسخگو کنیم !

با اعتصاب سراسری رژیم را در مورد جنایت سراوان پاسخگو کنیم !
فوریه 23, 2021
509 بازدید

بار دگر سپاه تروریستی در بلوچستان جنایت آفرید و شماری از فرزندان بی دفاع و زحمتکش بلوچستان را بیرحمانه به رگبار بست و به خاک و خون کشاند.

کشتار روز گذشته ۴ اسفند ۹۹ سوختبران بلوچ بوسیله تفنگچیان خامنه ای در مرز سراوان که صرفا به دنبال لقمه ای نان بودند، جنایتی هولناک است که بعنوان نمونه ای از وحشیگری نظامیان بیگانه در تاریخ ثبت خواهد شد.
مسئولیت این جنایت بعهده شخص علی خامنه ای، نیروهای سپاه تروریستی پاسداران و استانداری بلوچستان به عنوان پشتیبان “طرح رزاق ” است.
مردم بلوچ و جوانان غیور بلوچستان با تپاکی و اتحاد و حمایت همگانی میتوانند بر جنایتکاران فایق آیند و راه اعتراض اکنون با اعتصاب سراسری است.

از این رو حزب بلوچستان راجی تپاکی از یکایک مردم میخواهد برای پاسخگو کردن نظام استعمارگر و‌نیروهای نظامیش، فردا چهارشنبه ۶ اسفند ۹۹ در سرتاسر بلوچستان دست به اعتصابات زده و مغازه های خود را تعطیل کنند، اعتراض همگانی رمز موفقیت و ارسال پیام اتحاد و تپاکی و اعتراض است.

شورای مرکزی بلوچستان ءِ راجی تپاکی گلّ
پنجم اسفندماه ۱۳۹۹

برچسب‌ها:, , ,