با تلاش و اراده راسخ گام در عرصه مبارزه نهاده ام تا در کنار بانوان و مردان مبارز بلوچ باشم

با تلاش و اراده راسخ گام در عرصه مبارزه نهاده ام تا در کنار بانوان و مردان مبارز بلوچ باشم
آوریل 13, 2022
203 بازدید

بلوچستان محروم ۴۳ سال تحت استعمار بیگانگان آخوندی قرار دارد و جان ساکنان بلوچستان بی درنگ گرفته میشود، نه از حق و حقوق بشری برخورداریم و نه رفاه و امنیت ؛ توشه خوراک مان با خون پدران و برداران و فرزندان مان تامین میشود.

اندکی تفکر!

سیلاب خون پای نو نهالان بلوچ جاریست آنان که دل و روحی پر آرمان در وجود خویش کاشته اند؛
نهال های بلوچستان با خشونت های نیروهای نظامی آخوندی به ظلمات نابودی کشانده میشوند.

دولت آخوندی ایران ادعای توسعه و پیشرفت دارد!

واقعه و اتفاقات ناخوشایند حکومت استعمارگر علیه ملت بلوچ به خوبی بیان گر تبعیض بوده است و توسعه ای فاجعه‌بار در کشت و کشتار و قتل عام ، اعدام ، خشونت، رعب و وحشت، نبود امنیت، فقر ، .‌‌‌.. شاهده بوده ایم.

هر یک از مبارزان بلوچ با اراده ای باهندی شتافته اند تا حامی و صدای رسای مردمان بلوچستان در جهان باشند.
پرده و حصار مستعمره بودن را کنار زده و فروغ روزهای آزادی را به سوی بلوچستان بگشایند.

برچسب‌ها:, ,