با سرنگونی جمهوری اسلامی قراردادهای استعماری با چین و روس را باطل کنیم!

با سرنگونی جمهوری اسلامی قراردادهای استعماری با چین و روس را باطل کنیم!
مارس 27, 2021
1096 بازدید

جمهوری اسلامی ایران و در راس آن علی خامنه ای دهها میلیون انسان را برای پیشبرد اهداف فرقه ای خود به اسارت گرفته و سد راه زندگی آنها شده است.

مافیای بیت رهبری نه تنها مسیر پیشرفت و تعالی مردم تحت ستم را کاملا متوقف کرده بلکه به سرمایه های ملی بلوچ، کرد، عرب، ترکمن، فارس و ترک چوب حراج زده است.

علی خامنه ای برای غارت هرچه بیشتر آنچه متعلق به میلیونها انسان محروم است پای چین و روس را در ازای چهارصد میلیارد دلار به بلوچستان و الاحواز و… باز کرده است.

طی شبانه روز گذشته شاهد اوجگیری قیام مردمی در شهرهای بزرگ و کوچک بوده ایم که شعار مرگ بر خامنه ای و سرنگونی رژیم را با صدای بلند سر می دهند.

حزب بلوچستان ءِ راجی تپاکی ضمن حمایت از مردم بپاخاسته بر این باور است که سرنگونی دیکتاتوری خامنه ای و برکناری کل نظام مافیایی حاکم موجب رهایی هشتاد میلیون انسان از قید سیستم دیکتاتوری فرقه ی حاکم خواهد شد و به لغو قرار داده‌ای ننگین با چین و روس منتهی می شود.

ملت بلوچ بهای سنگینی در مبارزه با رژیم پرداخت کرده و سرنگونی آن بهترین راه برای جلوگیری از قربانی شدن انسانهای بیگناه است.

بلوچستان ءِ راجی تپاکی گلّ

برچسب‌ها:, , , ,