با (عبادان)آبادان…هم دردیم، هم راهیم

با (عبادان)آبادان…هم دردیم، هم راهیم
می 30, 2022
575 بازدید

سرزمین مستقل الاحواز با حمله قشون رضاخان پالانی تحت استعمار حکومت پارس قرار گرفت و بعد از آن ملت عرب روز آرام ندیدند؛ در حالیکه هفتاد درصد بودجه حکومت های استعمارگر پهلوی و جمهوری اسلامی از منابع نفتی الاحواز تأمین شده اما مردم این منطقه همانند بلوچستان حتی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی محروم هستند.

تاریخ نشان داده که هیچ استعمارگری دل برای ملت تحت سلطه خود نخواهد سوزاند و برای پیشرفت آنها کاری نخواهد کرد لذا همه ملل تحت استعمار حکومت پارس بدانند که در این شرایط نباید امید بهبود داشته باشند بلکه باید با تمام توان برای شکست استعمار گجر و احیای دوباره دولت ملی خود مبارزه کنند.

ملت بلوچ در راه مبارزه برای آزادی در کنار تمامی ملل تحت استعمار بخصوص ملت شجاع و غیور عرب خواهد بود.

برچسب‌ها:, ,