با یک تیر دو نشان زدن را بیاموزید!

با یک تیر دو نشان زدن را بیاموزید!
مارس 16, 2022
124 بازدید

فرانتس عمار فانون متفکر برجسته الجزایری یک نویسنده اهل مارتینیک، فیلسوف، مقاله‌نویس، روانپزشک و فردی انقلابی بود. او را همچنین به اسم ابراهیم فرانتس فانون می‌شناسند.

مشاهده جنگ‌های انقلابی الجزایر و  تماس با مردم فقیر، باعث پیوستن او به انقلابیون الجزایر شد.

فرانتس فانون، دشمن استعمار  و نژادپرستی بود. وی بر این باور بود که برای احقاق ارزش‌های انسانی می‌توان به شدت عمل نیز دست زد.

  او برای حل معضل ستم‌گری و ستم‌پذیری یک راه را پیشنهاد می‌کنند: «ایستادگی و مقاومت مسلحانه».

فانون می‌گفت: کشتن یک اروپایی (دوره استعمارگری) ، با یک تیر دو نشان زدن است. زیرا با این تیر هم یک ستم‌گر را می‌کشی و هم اندیشه ستم‌پذیری را در وجود خود.

برای آزادی و نجات، ستم‌گری و ستم‌پذیری بايد از بین برده شود از این رو بلوچستان می بایست به سوی  باهند و مقاومت  گام بردار و در مقابل جنایات استعمارگران بایستد.

ستمگری از نوع استعماری، راه حل تنها مدنی ندارد، ستمگری که از جنس ملت تحت سلطه باشد، ممکن است با مدنیت ساقط شود، اما ستمگری که از جنس استعماری باشد، راه های مدنی کارایی نخواهند داشت.

در راه کارهای مدنی اصل بر این است که «اطاعت کارمندان دولت» از دولت به سمت مردم هدایت داده شود، و از آنجایی که در سلطه استعمار بر یک منطقه اصولا کارمندان ارگان های نظامی امنیتی از جنس مذهبی و قومی مردم نیستند، «اطاعت»شان هم به سمت مردم زیر سلطه تغییر نمیکند، از این رو در سلطه های استعماری -که ملتی، بر ملتی دیگر حکومت میکند- قدرت شمشیر و تفنگ هم باید در کنار مبارزات مدنی وجود داشته باشد.

و این همان چیزی است که گام چهارم مبارزات یعنی #باهند و مقاومت را به ضرورتی غیر قابل انکار مبدل میکند.

(سهاب)

برچسب‌ها:,