برای آزادی باید سکوت را شکست… (سمی بلوچ)

برای آزادی باید سکوت را شکست… (سمی بلوچ)
می 28, 2022
190 بازدید

سکوت کننده گان در برابر ظلم، شریک ظالمان عصرشان بوده اند.

وقتی سر و چشم و کمر خم کنیم در برابر جنایات، دیگر رخسار آزادی را نخواهیم دید.
دیدگانمان از خون های ریخته شده و بدن های آویزان شده از چوبه اعدام و گلوله های شلیک شده به سمت بیگناهان، تار میشود.

اینک سر و چشمهایمان را به بلندی آسمان و به وسعت زمین، خیره و بذر غیرت و مردانگی را پیشینه کنیم، آنگاه می‌نگریم که از بلندی آزادی و آبادانی حیات زندگانی فریاد خواهیم زد بر جهانیان و مقابله خواهیم کرد علیه ستمگران و ظالمان.

سکوت بلوچ شرمساریست!
عاقبت مرگ به سراغمان می آید و چه مرگی بهتر در راه آزادی و آرمان نسل های آینده بلوچستان
بسنده نکنید به سکوت و آرزو بلکه به پاخیزید و آزادی را به دست آورید

هر بلوچ مزار آرمان و آزادی بلوچستان و نماد دلیری و باهند باشد تا به اهدافمان،به آرمانهایمان، به آزادگیمان دست یابیم.

برچسب‌ها:, , ,