برنامه تلویزیونی: اعدام زندانیان سیاسی بلوچ

برنامه تلویزیونی: اعدام زندانیان سیاسی بلوچ
نوامبر 16, 2023
115 بازدید

برنامه ای در خصوص اعدام ناگهانی سه زندانی سیاسی بلوچ برای عدم افشا شدن توطئه دستگاه های اطلاعاتی و سرکوبگر با مشارکت حبیب الله بلوچ.

این سه زندانی سیاسی بلوچ به نام های شهید محمد کریم بارکزایی، محمد براهوی، ادریس بیلرانی (حمزه)

لینک برنامه:

#سها