بر دانش آموزان بلوچ چه می گذرد ؟

بر دانش آموزان بلوچ چه می گذرد ؟
اکتبر 29, 2023
83 بازدید

آنچه درمدارسِ بلوچستان می گذرد نه تنها درتضـاد کامل با پداگوژی مترقی و نوین بلکه مغایر با پداگوژی سنتی نیزهسـت. ازآغازِ کارِ اداره «آموزش و پرورش» دانش آموزان بلوچ درمعرض سیاستِ آسیمیلاسیون زبانی و فرهنگی سیستم استعماری فارسی محور قرار گرفتند۰

 پس ازبه قدرت رسیدن فرقه فاشیستیِ خمینی – خامنه ای آسیمیلاسیونِ مذهبی نیز دانش آموزان و نوباوگان ما را در سراسر بلوچستان هدف قرار داد.

برای آنکه پداگوژی یعنی علم تعلیم و تربیتِ کودکان در مدارس به مرحله اجرا درآید لازم است شرایط و فضای آموزشی سالم مهیا شده وفاکتورهای بنیادین وجود داشته باشنـد۰

عوامل مؤثر و فاکتورهای مهم در یک سیستم آموزشی بدین ترتیب هستند:

۱ـ وجود و حضورِ دانش آموزان یا نوآموزان
 ۲ـ محیط آموزشی مناسب و فضای مدرسه از نظر فيزيكی (کلاس درس و ساختمان مدرسه )
 ۳ـ وجود و حضورِمعلم واقعی
۴ـ کتب درسی
 ۵ـ برنامه درسی
۶ـ تجهیزات آموزشی و لوازم کمک آموزشی
 ۷ـ آب آشامیدنی و تغذیه سالم
 ۸ـ  آموزش به زبان مادری

در نوشتار حاضر علاوه بر بررسی فاکتورها وعوامل فوق سعی نگارنده بر این است تا در مورد وضعیت اسفبار «آموزش و پرورش» در بلوچستان وآنچه که  برنوباوگان و دانش آموزان بلوچ می گذرد بیشتر روشنگری شود.


دانش آموزان ونوباوگان مهم ترین سرمایه آینده هر جامعه ای هستند۰ 
این نیرویِ بزرگ انسانی گروهِ مورد نظر برای تحقق اهداف آموزش و پرورش درهـر کشوراست. 
دلیل وجود و راه اندازیِ هرنوع سیستم آموزشی در دنیای متمدن بشری از اساس خدمت به دانش آموزان و دانشجویان است۰

تعداد دانش آموزان مدارس بلوچستان بیش از ششصد هزار نفر هستند۰ لازم به تاکید است  که تعداد نوباوگان و دانش آموزانِ بلوچ در مناطق الحاقی به خراسان، کرمان و هرمزگان باید به این رقم افزوده شونـد.
انگیزه  دانش آموزان بلوچ برای رفتن به مدرسه و یادگیری بالاست۰ اگرچه در صد بالایی از دانش آموزان  و نوباوگان ما در سخت ترین شرایط معیشتی قرار دارند و با مشکلات گوناگون دست به گریبان هستند اما علاقه به آموختن را هرگز از دست نمی دهند۰

تعدادی از دانش آموزان بلوچ  هرسال بدلایلی چون شرایط ویژه سرزمین استعمار‌زده بلوچستان و تبعیضات آشکار و تحقیـر از طرف معلمین ترک تحصیل می کنند۰  ترک تحصیل نوباوگان بلوچ نه بخاطرضعف انگیزه و علاقه شخصی  ونه بدلیل عدم همکاری والدین با مدرسه است۰ 

دلایلی که دانش آموزان بلوچ را علی رغم میل باطنی شان مجبور به ترک تحصیل می کند ساخته و پرداخته سیستمِ «آموزش و پرورش» استعمارگران فارس وعواملِ فرهنگ ستیزِ زابلی هستند.

در کشورهای پیشرفته و جوامع مترقی بخشی از قانون اساسی مربوط به آموزش و پرورش است۰  مجموعه پاراگراف هایی مشخص که « قانون آموزش و پرورش » نام دارند و ضامن حقوق دانش آموزان در آن کشورها هستند.

بر اساس  « قانون آموزش و پرورش » در کشورهآی متمدن تحصیل تا پایان دوره متوسطه اجبـاری و مجانــی است۰ درچنین کشورهایی مانند کانادا ،ایسلند، سوئد، فنلاند، دانمارک، هلند، نروژ، آلمان و بلژیک پداگوژی نوین و مترقی در حال اجراست۰
ازآنجائیکه دانش آموزان  بلوچ همانند ملت خویش ازهیچ  گونه حقوقی در بلوچستان اشغالی برخوردار نیستند آمار دانش آموزانی که ترک تحصیل می کنند سال به سال در حال افزایش است.   بدلیل بلوچ ستیزی استعمارگران فارس هیچ مرجع  قانونی در کشور ایران از حقوق دانش آموزان بلوچ دفاع نمی کند۰
 کم نیستند تعداد نوباوگان و دانش آموزان بلوچ که با انگیزه یادگیریِ بالا و  شوق کودکانه در فصل پاییز راهی مدرسه می شوند اما بدلایل پوچ یا  بدون هیچ گونه دلیلی تنبیه بدنی و روحی شده شخصیت آنان از اولین روز مدرسه بیمارگونه خرد می شود۰

بسيارند دستان ظریف و کوچکی در بلوچستان که  بجای به دسـت گرفتنِ مـداد و لمسِ کاغذ در آغاز سال تحصیلی  با چوب و شلاقِ زابلیِ های فوق العاده بيسواد زودتر آشنا می شوند۰ 
زابلیهایی روانی که در پروسه کذایی استخدامی بر معلمینِ باصلاحیت ترجیح داده شده  از طرف اداره « آموزش و پرورش استان »  استخدام می شوند۰ 
آری افرادی روانی که ماهانه از بودجه استان حقوق معلمی می گیرند تا علاوه برخرد کردن شخصیتِ دانش آموزان  انگیزه یادگیری را در کودک بلوچ ازبین ببرند۰
 این پدیده ای است مخرب و سوءِ استفاده سیستماتیک از روانشناسی کودکان است۰
برخوردِ تحقیرآمیزِ اداره «آموزش و پرورش» رژیم و معلمینِ بی صلاحیت با نوباوگانِ ما می تواند  به این عواقب سنگین منجر شود:  

 احساس حقارت، ناتوانی دردوستی و محبت ورزیدن،  خشم ،عصبانیت، بی تفاوتی، بی ارادگی و انزواطلبی، نگرانی ، ترس، افسردگی و حتی روی آوردن به مواد مخدر.   

از بلوچهای بیدار و  انسانهآی آگاه  و وجدانهای بیدار انتظارمی رود  تا آسیمیلاسیون فرهنگی، زبانی و مذهبی را در بلوچستانِ اشغالی نادیده نگرفته و  نسبت به عواقب مخرب آن بی تفاوت نباشند.


اهمیت ساختمان دبستان و فضای آموزشی مدرسه

 ساختمان دبستان، وضعیت نور درکلاس درس وحتی کیفیت هوا بر تمرکزِ حواس و یادگیری دانش آموزان عواملی 
تاثیر گذار هستند۰
 نمی توان اهمیت فضای آموزشی  را نادیده گرفت و در عین حال مدعی پداگوژی مترقی و اجرای تعلیم و تربیت سالم شد۰ 

وضعیت اسفناک فضاهای آموزشی در بلوچستان اشغالی و مناطقِ الحاقی به استانهای خراسان، کرمان و هرمزگان چنان آشکار است که نیازی به تحقیق ندارد۰

از بدو تأسیس و براه انداختن سیستمِ آسیمیلاسیون گرفته تا بحال مقامات آموزش و پرورش استعمارگران از سطح وزارتخانه گرفته تا رؤسای دبستانها در بلوچستان اشغالی همیشه از «مدارس تخریبی» ، «کمبود کلاس درس» ، «مدارس کپری» و«کلاسهای درس در فضای آزاد» آمارها ارائه داده وهر بار باد به غبغب انداخته از طرحهای گوناگون سخن گفته اند۰

طرحهایی مثل «کپرزدایی مدارس» ، «تعمیر مدارس تخریبی» و «نو سازی مدارس » که فقط بر روی کاغذپاره هایی بی ارزش باقی مانده اند.

براساس آمار و ارقام رسمی که در رسانه های استعمارگران نیز  منتشر شده اند بیش از هفتاد درصد ازمدارس در  شهرستانهای  آبریچ ( سرباز) ،  گِه (نیک شهر)٬ پهره(ایرانشهر)٬ شستون (سراوان) مه گس(مهرستان)، خواش (خاش)، چهبار،  دشتیاری، دوست محمد،  نصر آباد و مناطق الحاقی به خراسان، رودبار زمین، بشکرد و گیاوان زمین فضای آموزشی ناایمن دارند۰
یعنی هر روز هزاران دانش آموز بلوچ در مدارس کپری، خشتی و گلیِ فرسوده مشغول یاد گیری زبانِ تحمیلی فارسی هستند۰ مدارسی که بزعم مقامات رژیم سالهاست در زمره « مدارس تخریبی» هستند.

بر اساس آمار و ارقام اداره «آموزش و پرورش » استعمارگران  با بیش از هفت هزار کلاس تخریبی  بلوچستان بالاترین رقم کلاسهای فرسوده را در سطح ایران دارد۰

کلاسهایی که امکان فروریختن شان هر لحظه بر سر دانش آموزان وجود دارد۰ بعنوان مثال فقط چهبار وحومه آن  به پنج هزارو هفتصد (۵۷۰۰)  کلاس درس  نیاز دارد  وکل مدارس در منطقه  پهناور جازموریان کپری، تخریبی یا « زیر درختی» هستند.

 با توجه به دیدگاه ضدبشری استعمار گران فارس نسبت به ملت بلوچ وبرنامه های تبعیض گرایانه “آموزش و پرورش”  اشغالگران و تمامیت خواهان  نمی خواهند مدارس کپری، خشتی و گلی  از بلوچستان اشغالی برچیده شده وبا فضاهای ایمن آموزشی جایگزین گردند.

در حالیـکه حـقِ داشتن کـلاس درس و فضای آموزشی ازجمله حقوق برآورده شده دانش آموزان درکرمان، یزد ، اصفهان، سمنان، مبارکه، شیراز، طهران و مشهد است دانش آموزان بلوچ مجبور  هستند  تا کلاسهای تخریبی ، مدارس کپری و « زیر درختی » را بعنوان «فضای آموزشی» قبول کنند.

وجود و حضورِمعلم واقعی

معلم واقعی فردی است با پشتکار، فعال و فداکار که از آغاز ساعت درس در کلاس حضوریافته و آمادگی لازم را برای تدریس داشته باشد۰ معلمِ واقعی و خوب پِداگوگی است که به فضـای آموزشی مدرسه معنا  داده ولازمه ایجاد یک محیط خوب برای یادگیری است۰  معلم خوب ومسئول عـلاوه برامر آموزش و مدیریتِ فعالیتهای درسی به پرورش دانش آموزان نیز توجه دارد۰ 
چنین معلمـی صلاحیت دارد تا پروسه تحصیلی دانش آموزان را با بردباری از ابتـدای سال تحصیلی تا پایان آن دنبال کند۰

یک معلـمِ خوب و دورنگر می تواند در پایان سال تحصیلی به سادگی ثابت کند که نقش وی مثبت و کارش موفقیت آمیز بوده است مشروط بر اینکه  دانش آموزانش سواد کافی برای ارتقا به کلاس بالاتر را داشته باشند۰ 

بنابراین معیار کیفیت کار هر معلم میزان سواد و آموخته های دانش آموزان است۰  آموخته هایی که از طریق آزمون شفاهی، کتبی ویا بصورت عملی قابل ارزیابی باشند ۰

برخی از خصوصیات یک معلم خوب بدین قرار هستند:
یک معلم خوب و مسئول به حقوق دانش آموزان ،انگیزه یادگیری و پیشرفت درسی آنان اهمیت می دهد۰ معلم خوب با رفتار خودش در محیط آموزشی و گذاشتن احترام به وجود و حقوق دیگران ارزشهای انسانی را پاسداری می کند۰

علاوه برویژگیهای فوق معلم خوب باید:

 • در رشته درسی خود تسلط داشته و در آموزاندن ماهر باشد۰
 • اطلاعات عمومی بالا داشته باشد۰
 • متناسب با سواد دانش آموزانش برنامه تدریس داشته باشد۰
 • ابتکار، توان و صلاحیت تدریس داشته باشد۰
 • به تشویق و راهنمایی دانش آموزان اهمیت دهد۰
 • با والدین دانش آموزان ارتباط  و همکاری  داشته باشد۰
 • به کارش علاقه مند باشد۰
 • درارتباط با دانش آموزان بخصوص در ساعات درس صریح و قابل فهم صحبت کند۰
 • توان و صلاحیت همکاری داشته باشد۰
 • مهربان و فداکار باشد.

معلمانِ «آموزش و پرورش» در بلوچستانِ اِشغالی

همانگونه که ذکر شد سیستمِ عقب ماندهٔ «آموزش و پرورش» استعمارگران در بلوچستـان بر اساس آسیمیلاسیون زبانی، فرهنگی و مذهبی بنا شده اسـت۰ معلمین غیربومی به هرطریق منجمله اعمالِ خشونت درراستای تحقق اهداف سیستِـمِ حاکم کار می کنند۰
زبان  فارسی را طبق رهنمـودهای اجباریِ کارفرما ( اداره آموزش و پرورش بلوچستـان اشغالی)  بر نوباوگان و دانش آموزان ما تحمیل می کنند،  سپس با کم اهمیت جلوه دادن وحتی تمسخر زبان اصیل بلوچی پروسـه هویت زدایی را از کلاس اول ابتدایی آغاز می کنند۰

علاوه براین افرادی که طبق برنامه های رژیم برای تبلیغ و ترویج « فرقه خمینی – خامنه ای » به بلوچستان آمده اند وحقوق معلمی می گیرند نوباوگان بلوچ را ازاولین روز مدرسه درمعرض تبلیغات مذهبی خود قرار می دهند تا خرافاتِ فرقهٔ تبهکار حاکم را باورکنند۰

سیستمِ آموزشیِ استعمارگران جولانگاه آن دسته از «معلمین» است که هدف اصلی شان هویت زدایی و  آسیمیله کردن دانش آموزان بلوچ است۰ معلمین واقعی و با صلاحیت اکثرأ درآغاز پروسه استخدام مورد تبعیض قرارگرفته و تقاضای کار آنان از طرف اداره «آموزش و پرورش»  استعمارگران رد می شود۰ بنابراین اکثریتِ دانش آموزان بلوچ ازداشتن آموزگاران خوب و با صلاحیت محروم هستند.

افرادی بی صلاحیـت وغیر بومی که بدلیل وابستگی فرقه ای و یا با پارتی بازی بعنوان آموزگار استخدام شده و حقوق بگیرِ رسمی اداره «آموزش و پرورش» هستند درقبال دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان هیچ گونه احساس مسئولیتی ندارند۰
از دنیای پداگوژی (علم تعلیم و تربیت کودکان) بدور هستند، توان و صلاحیت تدریس ندارند۰
برخی از این گماشتِگانِ عقده ای بدلیل  ناتوانی درتدریس دانش آموزان بلوچ را هر روز دیوانه وار تنبیـه بدنی و تحقیر می کنند.

تنبیه بدنی وشکنجه روحی دانش آموزان بلوچ
تنبیه بدنی، ضرب و شتم  نوباوگان بلوچ و دانش آموزان در بلوچستــان و مناطق الحاقی به کرمآن، خراسان جنوبی و هرمزگان گسترده است.‌

 تنبیه نوباوگان و دانش آموزان بلوچ آشکارا در سیستمِ عقب افتادهٔ «آموزشی» ایران پذیرفته شده  مورد حمایتِ اداره «آموزش و پرورش » استعمارگران  است۰
مقامات «آموزش پرورش» رژیم  از عواقب تنبیه بدنی در زندگی کودکان بخوبی آگاه هستند۰ 

افسردگی، بیماریهای عصبی و روانی، خشونت، ترس، خود آزاری، عقده ای شدن، از بین رفتنِ اعتمادِ به نفس، تسلیم شدن در مقابل زور و قدری، عدم اعتماد به دیگران، گوشه گیری، ازبین رفتن کنجکاوی و ابتکار،  خرد شدن غرور ودرهم شکستن شخصیت کودکان از جمله عواقبی هستند که در کوتاه مدت و بلند مدت بر صحت روانی وجسمی، انگیزه یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان اثرات مخرب دارند۰
بسیارند دانش آموزانی که علاوه برتحمل شکنجه های روحی و تنبیه بدنی در معرض  توهین، فحاشی، سرزنش و پرخاشگری روزانه نیزهستند۰

 بکاربردن  الفاظ رکیک، فحش و ناسزا به « زبان شیرین فارسی» برای دسته ای ازگماشتگان بی صلاحیت و عقده ای که از طرف اداره «آموزش و پرورش» حقوق معلمی می گیرند خیلی عادی شده است۰ این عملکرد منفی که در تضاد با پداگوژی (علم تربیت وتعلیم) است ریشه درسیستـم عقب مانده و فرهنگی دارد که فحاشی، متلک پرانی، کنایه های بی مورد، تحقیر دیگران و بیگانگی با اصل «احترامِ متقابل» را در خود جای داده است ۰

درکشورهای متمدن با سیستمِ آموزشی سالم معلم واقعی هرگز دانش آموزش را تنبیه بدنی نمی کند زیرا حقوق دانش آموز را رعایت کرده و می داند که تنبیه بدنی دانش آموز نقض «قانون آموزش و پرورش» است۰ تنبیه دانش آموز (بدنی و روحی) غیر قانونی و ضد اخلاقی است۰ تنبیه بدنی جرمی است جنایی که می تواند به مرگ دانش آموز ختم شود۰ در کشورهای متمدن که براساس قوانین مترقی اداره می شوند تنبیه دانش آموز عواقب جدی  برای مجرم دارد۰ معلمی که به چنین جرمی مرتکب شود بلافاصله از کار برکنار شده و بر اساس قوانین جنایی آن کشور تحت تعقیـب کیفـری قرار می گیرد.

سپاس فراوان ازمعلمین خوبِ بلوچستان

جا دارد از معلمیـن خوب و مسئولِ گلزمین سپاسگزاری شـود۰ انسانهایی شریف که به مسئولیت سنگین آموزگاری واقف هستنـد و بدون توجه به دخالتهای بی ربط و با نادیده گرفتن بخشنامه هایِ رنگارنگِ «اداره آموزش و پرورش» در حال خدمت صادقانه به جامعه و دانش آموزان هستند۰ آموزگارانی که بخوبی و بهتـر از هر کس می دانند که بردانش آموزان بلوچ چه میگذرد و نوباوگان  بلوچ هم اکنون در معرض چه ظلـم و اجحافاتی هستند؟
بزرگوارانی که  در حین پایداری و صبر در برابر «عمله های آسیمیلاسیون» توجه شان به دانش آموزان  و پیشرفت تحصیلی آنان است۰ انسانهایی متعهد که نور علم و آگاهی را بین دانش آموزان پخش می کننـد۰

آری آنهایی که معیارهای کارشان ارزش های والای انسانـی اسـت۰ بزرگانی که دانش آموزان را حتی در سخت ترین شرایط با پرتوی علم وآوای انسانیت به زندگی امیدوار می کنند۰ انسانهایی فداکار، آگاه ، مهربان و عادل که مدافع ارزشهای انسانی هستنـد۰
عزیزانی که آموزگاری را نه یک «شغل در آمد زا» بلکه آنرا عشـق می دانند، عشــق به آموختــن و آموزانـــدن


اهمیت کتاب درسی

کتاب درسی فاکتوری مهم در پروسه تحصیلی دانش آموزان است۰ کتاب درسی (معمولی یا الکترونیکی) با کیفیت مناسب و محتوای علمی می تواند منبع  خوبی برای رشد فکری و یادگیری باشد۰
برخی از معلمان مبتکر برای بالا بردن کیفیت تدریسِ علاوه بر کتب درسی از منابع تکمیلی نیز استفاده می کنند۰  امروزه اینترنت (بدونِ فیلتر) نیز بعنوان کتابخانه ای همگانی منبعی مناسب برای معلمان و دانش آموزان است۰ اگرچه کتابهایِ درسیِ الکترونیکی و منابع در دسترسِ اینترنتی در رقابت با  کتاب های درسی معمولی ( کاغذی) از آینده درخشانتری برخوردار هستند اما کتب معمولی همچنان در مدارس اهمیت داشته و مسلما زمان خواهد برد تا از دنیای پداگوژی خارج شوند.

درمدارس بلوچستان از کتابهای الکترونیکی و اینترنت چندان خبری نیست و تا حدودی کتب معمولی همچنان بین دانش آموزان توزیع می شوند۰ لازم به ذکر است که کتاب درسی فارسی در تمام رده ها بین دانش آموزان پخش می شود اما کمبود کتابهای درسی ریاضی وعلوم تجربی موضوعی همیشگی است.

 تهیه وتدوین کتاب‌های درسی

 در کشورهایی که تدوین و تهیه مواد آموزشی یاکتب درسی متمرکز نیستند حتی معلمان یک مدرسه می توانند از میان کتابهای موجود در بازار کتب درسی یا منابع تکمیلی خود را انتخاب و تهیه کنند۰ البته مولفین، ناشرین و چاپخانه ها با داشتن تیم های با صلاحیت و تسلط کامل بر دانش و محتوای کتب اهداف آموزشی رشته های درسی را در سطوح مختلف مد نظر دارند۰

ناشرین کتب درسی همکاری نزدیک با وزارت آموزش و پروش دارند تا با توافق و تأيید وزارتخانه چاپ و نشر کتاب های درسی صورت گیرد۰

لازم به ذکر است که دریک سیستم آموزشی مترقی اهداف آموزشی رشته های درسی را وزارت آموزش و پرورش تدوین نموده و بین ادارات آموزشی ومدارس توزیع می کند۰

مدیریت جزئیاتی چون انتخاب  کتب درسی،  روش آموزشی، چگونگی دست یافتن به این اهداف آموزشی وهمکاری بین مدارس را به معلمان،  مشاورین و رؤسای مدارس واگذار می کند۰ با بیانی ساده تر وزارت آموزش و پرورش نیازی نمی بیند تا جزئیات امور مدارس را مدیریت کند۰ البته همگی مؤظف هستند تا با همکاری و خدمت صادقانه شرایط و امکانات لازم  را فراهم کنند تا  دانش آموزان هم پایه صرف نظر از اینکه به کدام مدرسه تعلق دارند در پایان سال تحصیلـی با آزمون های سراسری یا منطقه ای و پاسخ به تِستها و سـؤالات مشترک ارزیابی شوند.

تألیف ، تدوین و  چاپ کتابهای درسی در ایران

تألیف و تدوین کتابهای درسی در ایران و حتی چاپ و نشر شان کاملا متمرکز ودر انحصار وزارت «آموزش وپرورش» و دولت  استعمارگران  است۰ سیاست دولت ایران بعنوان نماینده فاشیسم ملی – مذهبی در سیستم « آموزش و پرورش»  بخصوص عملکرد آن در سرزمینهای متعلـق به ملل تحت ستم و بلوچستان نمایان است۰

وزارت «آموزش و پرورش» استعمارگران  اجرای سیاست «همگون سازی زبانی و فرهنگی » و مسئولیـت تحمیل زبان فارسی را بر میلیونها دانش آموز بلوچ، کورد، تورکمن، تورک آزری و عرب بر عهده دارد۰ به همین دلیل است که تألیف، تدوین، چاپ و تولید  « ۱۳۱ میلیون جلد کتاب درسی، فروش و توزیع شان  بین  ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش آموز»  را وزارت «آموزش وپرورش» تحت مدیریت و کنتـرل دارد۰ وزارت «آموزش وپرورش»  رژیم برای انجام این کار ادارات ذیل را تأسیس وسازماندهی کرده است:

 • دفتر نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیِ وزارت«آموزش وپرورش»

*سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

*دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری با ۱۳ گروه تخصصی

*دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای

*تیم هنری شامل مدیر و معاون تیم، طراح ، حروف چین، تصویرگر وعکاس

  *چاپخانه افست

رؤسای اداری و عقیدتی، پژوهشگرانِ شونیست، نویسندگانِ تنگ نظر، کارمندان ادارات فوق و حتی کارگران چاپخانه آفست افرادی دست چین شده وهمگی گجر هستند و به  فرقـه مذهبی حاکم تعلـق دارند۰
زبان مادری و زبان تحصیلی شان فارسی اسـت۰ در مناطق فارس نشین بدنیا آمـده، در آنجا پرورش یافته و تحصیل کرده اند۰ دیدگاهی مشترک و منفی در مورد ملیتهای غیر فارس بخصوص ملت بلوچ دارند۰

وزارت «آموزش و پرورش» ایران نیاز بیمارگونه و عجیبی به تحمیلِ زبان و «فرهنگ فارس» بر کودکان غیر فارس دارد و کتاب هایی انباشته از تبلیغات سیاسی ـ فرقه ای تولید می کنند تا بوسیله آنان  میلیونها دانش آموز بلوچ، کورد، تورکمن، عرب و تورکِ آزری را تبدیل به فارس کنند۰ بقول خودشان  «همـگون سازی» کننـد۰  

اینجا اهداف آموزشیِ علمی یا اهدافِ وارد رشته ای مطـرح نیست۰ هدف اصلی آسیمیلاسیون زبانی، هویتی و فرهنگی است تا چند روزی به عمرِ کشور روبه زوال ایران افزوده شـده منافع بلند مدتِ ملـتِ فارس را تأمین کننـد۰


حذف نام تاریخی بلوچستـان از «کتاب درسی»  پایه هشتم

کتابهایی که در صورت داشتن کیفیت مناسب می توانستنـد منبع علم و  دانش باشنـد عملا به ابزاری برای هویت زدایی، تحمیل زبان فارسی، تحریف تاریخ ما و ترویج خرافات فرقه ای تبدیل شده اند۰ وزارت «آموزش و پرورش» استعمارگران با «پژوهشگران » تحریف گرحتی هویت ملی میلیونها بلوچ من جمله صدها هزار دانش آموز بلوچ یعنی نام تاریخی بلوچستـان  را از کتاب معلومات اجتماعی ( پایه هشتم ) حـذف کرده اند و یقینا این آخرین اقدام جاهلانه شان نخواهد بود۰
« پژوهشگران » سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی رژیم  نقشه ای رسم کرده و ادعا می کنند که آن نقشه کذایی مربوط به ایران در دوران  ایلخانان و تیموریان است۰  بخشی از سرزمین مادری بلــوچ را بدونِ نام تاریخی بلوچستـان  نیزشامل نقشه جعلیِ خود می کننـد۰
این عمـل مغرضانه ریشه در خود بزرگ بینی دست اندرکاران وزارت «آموزش و پرورش»  و ضدیت «سیستم آموزشی» رژیم با هویت ملی بلوچ، تاریخ بلوچستان و نام بلوچستان دارد۰

کوشش نافرجام استعمارگران برای حذف نام بلوچستـان با اعتراضات وسیع مردم بلوچ مواجه شده و در نتیجه ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ضمن عقب نشینی مقطعی تحریف تاریخ را چنین توجیه کرد: «تعبیر به حذف نام بلوچستـان در کتاب‌های درسی سال ۹۵-۹۶ نادرست است و اساسا نقشه‌های جغرافیایی بر اساس آخرین تقسیمات کشوری و نامگذاری‌ها ارائه می‌شود ».

حذف فاکتهای تاریخی از کتابهای درسیِ وزارتِ «آموزش و پرورش »

«پژوهشگران» فارس فاکتهای تاریخی ذیل رافقط بخاطر منافع استعمارگران فارس نادیده گرفته و دست به تحریف تاریخ بلوچستان در سطحی وسیع نیز زده اند.
۱- کشوری که بنیانگذارانش یک مشت ناسیونالیست تمامیت خواه، امان الله جهانبانی و  رضامیرپنج بودند با حمایت انگلیس پس از جنگ جهانی اول بر دریایی از خون کورد، عرب، تورک  آزری، بلوچ و عرب بنام “مدرنیته”  بنا شد در سال ۱۹۳۵ میلادی رسما «کشور ایران» نام گرفت۰
در اينجـا ذکـر اين حقيقـتِ روشن و نگارش آن لازم است که قبل از سال ۱۹۳۵ میلادی  کشــوری  بنـام «ايران» وجـود نداشـت. کلمـه « ايران » دقيقـا در سال ۱۹۳۵ ميـلادی بعنـوان اسـم و نام براين کشـور تازه تاسيـس با مشورت رضاخـان و مستشـاران انگليســی چسبانده شـد، آنهـم با اجــازه حکام بی تفاوت افغانستــان http://urozgan.org/fa-af/article/838/

۲-  لشکرکشی های قشون پارس و کشتار بیرحمانه مردم در الاحواز، کوردستان، بلوچستان و آزربایجان در آغاز بقدرت رسیدن رضا میرپنج  در کتابهای درسی ایران ذکر نشده است۰

۳- همکاری های سیاسی و نظامی  محمد رضا شاه با حکومت اسلام آباد و ذوالفقار علی بهٹو به قیمت جان هزاران بلوچ تمام شد۰  ارسال تسلیحات نظامی و شرکت مستقيم ارتش ایران در سرکوب مردم بلــوچ وسرنگون کردن دولت مردمیِ بلوچستــان شرقی (حکومت منتخب واجه عطاءِ الله مینگل)  در اوایل دهه هفتاد میلادی خیانتی تاریخی است۰اما تحریف نگاران فارس و نویسندگان کتب درسی آنرا نادیده می گیرند.
۴- در هیچ کدام از کتب درسـی ایرانی از همکاری نزدیک ناصرالدین شاه قاجار و ژنرال گلد سمیت  (۱۸۷۱ میلادی) وهم پیمانی انان علیه بلـــوچ و بلوچستــان حتی یک جملهٔ کوتاه هم ذکر نشده است.

۵- نبردهای تاريخی سـردار جمـّا خان اسمعيـل زهـی ، سـردار جينـد خان و قبايل آزادمنـش بلـوچ در سـرحــد برعليه مهاجميـن انگليسی در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستـم بخشی از تاریخ ماسـت۰ تحريف نگاران حرفه ای فـارس از هم پيمانی قوای انگلیسي با شاهـان قاجارو رضا ميرپنج برعليه بلــوچ و بلوچستــان و نقش خائنانه آنان در اشغــال و تصرف بلوچستــان هيچ سخنـی به ميان نمی آورند.

۶- تحريف نگاران حرفه ای و نويسندگان  فارس از قراردادهای ننگين صفـوی يان با پرتغاليهـا عليه بلــوچ، بلوچستان و منجمله ميـر همـّل جيـّـنـد هيچ سخنی به ميان  نمی آورند.
آيا می توان مفاد قرارداد بلوچ ستيزانه شاه طهماسب صفـوی با پرتغاليـها (۹۶۰ هجری قمـری ) را به همين زودی از خاطره تاريخ پاک کرد؟


اهمیت برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی درکشورهای متمدن، باثبات و پیشرفته با سیستم آموزشی مترقی از اهمیت خاصی برخوردار است۰  برنامه ریزانِ متخصص وبا تجربه بعنوان بخشی از وزارت آموزش و پرورش استراتژی و اهداف آموزشی را با رعایت «قانون آموزش و پرورش»  تعیین می کنند۰ 

برنامه های آموزشی با اهداف دست یافتنی و زمان بندی مشخص که از طریق وزارت آموزش وپرورش منتشر شده در دسترس همگان من جمله دانش آموزان،  والدین، معلمین، مشاورین و مدیران مدارس قرار می گیرند۰

بطور مثال یکی از اهداف اولیه در برنامه آموزشی کلاس اول دبستان در کشورهای متمدن که بدون تبعیض زبانی و ملی هستند فراگیری حروف الفبا به زبان مادریِ نوآموز است۰ 
معلم کلاس وظیفه دارد تا با بکارگیری روشهایِ پویایِ پداگوژیکی برای تحقق این هدف مهم تلاش کند۰

برای آنکه نوآموزان ابتدا خواندن و نوشتنِ حروف را بیاموزند معلم کلاس باید برنامه ریزی درسی داشته باشد۰ برنامه ای زمان بندی شده و منظم  که در برگیرنده  فعالیتهای آموزشی، موضوعات درس و تکالیف مربوطه باشد۰ 

محتوای برنامه درسی  و زمان بندی آن باید متناسب با پایه تحصیلی و قابلیتهای ذهنی نوآموزان باشد تا اهداف آموزشی تحقق یابند. در پایان سال تحصیلی میزان سواد و پیشرفت درسی نوآموزان نیز قابل سنجش و ارزیابی باشد۰

برنامه‌ریزی آموزشی در یک سیستـم آموزشی پویا و مترقی در برگیرنده طرح ریزی و برنامه ریزی نیروهای انسانی نیز  هست که از نظر زمانبندی کوتاه مدت و بلند مدت هستند۰ طرحهایی که با اجرایشان اهداف آموزشی تحقـق می یابنـد۰
برنامه ریزی آموزشی نیاز به مدیریتِ متخصصانی دارد که از نیاز دانش آموزان به یادگیری، فضای آموزشی، اهداف آموزشی و شرایط زندگی آنان اطلاعات درست داشته باشند۰

برنامه ریزی آموزشی در جغرافیای ایران

این فاکتور مهم در کشور عقب مانده ایران در انحصار یک گروه خاص از «طراحان و برنامه ریزان» تنگ نظرِ فارس در وزارت آموزش و پرورش رژیم است که  کلیه اعضای آن در تهران مستقـر هستند۰ 
اعضای این گروه وابسته به فرقه مذهبی حاکم و زبان مادری همگی فارسی است۰ همین گروه  دربکار گماشتن اعضـای
« سازمان پژوهشی» وزارتخانه آموزش و پرورش نقش مستقیم دارند۰

«طراحان و برنامه ریزان»  فارس و برنامه های آموزشی آنان پیشرفت علمی و پرورش دانش آموزانِ فارس را به مراتب بیشتر ازدانش آموزان بلوچ، کورد، عرب، تورکمن و تورک آزری در نظر دارند۰ بنابراین تبعیض زبانی و فرهنگی در تار و پود برنامه ها و اهداف آموزشی وزارت آموزش و پرورش ایران تنیده شده است۰

برنامه ریزی آموزشی در سیستم استعماری و عقب مانده آموزشی ایران معمولا با برنامه ریزی درسی اشتباه گرفته می شود و حتی بسیاری ازمعلمین نیز درک درست و شفافی از برنامه آموزشی و برنامه درسی ندارند۰ این دسته از معلمین فهرست دروس، رده بندی موضوعات، برنامه هفتگی، تکالیف درسی برای تعطیلات و برنامه درسی را با برنامه آموزشی یکی می دانند۰ 

علاوه بر بیسوادیِ معلمینِ وابسته به فرقه حاکم عدم پی گیری پروسه تحصیلی دانش آموزان بلوچ،  تبعیض آمیز بودن برنامه های آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مجبور کردن دانش اموزان بلوچ به ترک تحصیل  وضعیت آموزشی در بلوچستان اشغالی به نفع استعمارگران فارس سمت و سو داده می شود.
اهداف آموزشی ” استعمارگران گجر در بلوچستان بر سیاست ضدبشری  آسیمیلاسیون و هویت زدایی استوار است که مغایر با معیارهای مثبت آموزشی و در تضاد با پداگوژی مترقی هستند. 

در شهرها و مناطق فارس نشین در پی گیری برنامه های آموزشی جدیت بخرج داده می شود تا دانش آموزان فارس با در اختیار داشتن کلیه امکانات آموزشی به اهداف تعیین شده برسند۰

در حالیکه در سرزمین های اشغالی من جمله بلوچستان بزرگترین «هدفِ آموزشی» نه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نه ارتقای کیفیت امور آموزشی‌ برای نتیجه دهی بهتر بلکه تحمیل زبان فارسی بر دانش آموزان غیر فارس و هویت زدایی است۰ 
دست اندرکاران و اکثر معلمین  برنامه های آموزشیِ «وزارت آموزش و پرورش » را طبق سیاستهای استعماری فارس به اجرا در می آورند و در خارج از مناطق فارس نشین ارگانی برای نظارت یا ارزیابی کار مدیران مدارس و معلمین وجود ندارد۰
اجرای برنامه های آموزشیِ وزارتخانه و اهداف آموزشیِ آن در بلوچستـان بخاطر تبعیض های موجود معنی و مفهوم خود را از دست داده است۰ 
هدف اصلیِ  سیستم آموزشی ایران در بلوچستـان هویت زدایی و  آسیمیله کردن نوباوگان و دانش آموزان بلوچ است۰

تلاش برای آنکه دانش آموز بلـوچ از خود بیگانه شده، از زبان مادری و هویت ملی خویش دورشود نمی تواند یک « هدف آموزشی » مثبت به معنای واقعی و درست آن باشد۰ هویت زدایی کودکان عملی است بر خلاف اصول تعلیم و تربیتِ صحیح و در پیشرفت تحصیلی و انگیزه آنان برای یادگیری  تأثیر منفی خواهد داشت۰

دانش آموزان فارس زبان در معرض چنین هویت کْشیِ ظالمانه ای نیستند۰  این اولین مورد تبعیض سیستماتیک در زندگی هر دانش آموز بلوچ است۰  بنابراین اهداف آموزشیِ وزات آموزش و پرورش رژیم در بلند مدت فقط برای دانـش آموزان فارس زبان موضوعیت دارند و درمناطق فارس نشین شرایط وامکانات لازم در مدارس فراهم شده است تا اهداف آموزشی مورد نظر «طراحان و برنامه ریزان» فارس تحقـق یابنــد.

 شواهـد و قرائنِ بیشمار از بلوچستان اشغالی، کوردستان شرقی، الاحوازالعربی، تورکمنستان جنوبی و آزربایجان جنوبی بیانگراین واقعیت هستند که «برنامه ریزی آموزشی» در ایران مطابق با اصولِ صحیحِ پداگوژی صـورت نمی گیـرد و براساس تبعیضها  ،قهـر، تمامیت خواهی، هویت زدایی و نادیده گرفتن حقـوق ابتداییِ میلیونها دانش آموز غیر فارس بنا شده است۰


اهمیت تجهیزات آموزشی و لوازم کمک آموزشی

دراین بخش از نوشتار به اهمیـت تجهیزات آموزشی و لوازم کمک آموزشی در مدارس و تأثیر آن بر یادگیری و تحقـق اهداف آموزشی خواهم پرداخـت۰

درکشورهای متمدن با سیستم آموزشی مترقی استانداردی مشخص و مشترک برای تجهیزات آموزشی و لوازم کمک آموزشی وجود دارد۰ تجهیزات لازم برای یک مدرسه استاندارد با کلاسهای درسِ مناسب بعنوان محل تدریس و یادگیری بدین قرار هستند:

*تجهیزات آموزشی مدرسه شامل مبلمان کلاس تجهیزات آزمایشگاهی،  تجهیزات دفتری وتجهیزات سالن کنفرانس و گردهمایی۰

قابل ذکر است که کلیه مدارس در سراسر یک کشـور پیشرفته از تجهیزات نام بردهٔ فوق برخوردار هستنـد۰ بطور مثال اگر اتاقی در یک مدرسه فاقد تجهیزات آموزشی باشد به آن  اتاق
«کلاس درس »  گفته نمی شود۰ کلاس درس به اتاقی گفته می شود که چهاردیوار، یک سقف، در و پنجره، نور مناسب، تجهیزات لازم  و سیستم تهویه  داشته باشد۰

میز و صندلی استاندارد به تعداد دانش آموزانِ کلاس، میزکار و صندلی برای معلم  و تخته (سیاه، سفید یا سبز) از جمله تجهیزات لازم در یک کلاس درس هستند۰ 

از آنجائیکه هر مدرسـه یک دفتر و کادراداری نیز دارد باید به مبلمانِ استانداردیزه شدهٔ دفتری از قبیل میزکار، صندلی مخصوص و کمد مجهـز باشد۰ مدارس استاندارد از سالن گردهمایی با تجهیزات لازم نیزبرخوردار هستند۰  
در «سیستم آموزشی»  تبعیض آمیزِ ایران این فاکتور مهم و تاثیرگذار نیزبر اساس بی عدالتیِ مطلق و تبعیض سیستماتیک استوارشده است۰ درمناطق فارس نشین مدرسه ای یا کلاس درسی بدون تجهیزات آموزشی  وجود ندارد۰ آیا تا بحال خوانده یا شنیده اید که دانش آموزان فارس در طهران، اصفهان، مشهد، یزد، کرمان و شهرشیراز بدون میز وصندلی بر روی  کف اتاق   بنشینند؟
آن هم هر روز ودر طول تمام سال تحصیلی؟

تجهیزات آموزشی لازم در شهرهای نام برده و دیگر مناطق فارس نشین به وفور توزیع می شود در حالیکه هزاران دانش آموز بلوچ در مدارس تخریبی، کپر ی و
«زیر و درختی » برزمین نشسته جای کتاب و کاغـذ روی زانوان کوچک شان است۰ بدلیل برخورد تبعیض آمیزِ وزارت «آموزش و پرورش » استعمارگران دربلوچستـان اشغالی تجهیزات آموزشی ولوازم کمک آموزشی به نفع دانش آموزان فارس کانالیزه شده انـد۰

 دانش آموزان و نوباوگان بلـوچ با برنامه هایِ اداره «آموزش و پرورش »  محروم نگه داشته می شونـد تا دانش آموزان فارس زبان با برخورداری از تجهیزات آموزشی مـدرن و لوازم کمک آموزشی بدون هیچ گونه کمبودی مشغـول به تحصیل باشنـد۰

با ذکر « مدارس هوشمنـد» در ادامه این نوشتار و  گسترش آنان فقط در مناطق و شهرهای فارس نشین سعی می کنم تا نامحدود بودن تبعیض و بیعدالتیِ مطلق در سیستم عقب مانده آموزشی ایران بیشتر روشنگری شود.

✍ محمد کریم بلوچ

برچسب‌ها:,