بزرگمردان گیاوان زمین (ابراهیم بلوچ)

بزرگمردان  گیاوان زمین (ابراهیم بلوچ)
جولای 3, 2022
413 بازدید

سردار طاهر محمد گورگیج که معروف به هوت طاهر بوده اولین حاکم گورگیج در #گیاوان_زمین بوده و بعد از ایشان فرزند ارشد شان سردار پیرداد طاهر از فین بندرعباس تا بنت بلوچستان حکمرانی کرده و برادرزاده ایشان سردار موسی کرمشاه طاهر معاونت ایشان را بر عهده داشته و فین و بندرعباس و میناب زیر فرمان ایشان بوده و بعد از سردار پیرداد طاهر فرزند ایشان علی پیرداد حاکمان بلامنازع منطقه بودند.
. ​
بزرگان گورگیج قبل از آمدن هوت طاهر محمد به گیاوان رفت و امد داشته اند. در زمان درک شاهی،  عرب شاهی و سهراب شاهی در طاهروئی در جنگی که بین انها و سمه قیقبا صورت گرفت سمه را به قتل می رسانند و حتی شاهی عامر پدر آنها نیز در میهمانی ازدواج کرده و گمو شاهی مادرش از روستای مهمانی است و محمد زهری که پدر هوت طاهر است مدت زیادی در گیاوان بسر برده ولی حکمران نبوده ​
می گویند در سفری که هوت طاهر محمد گورگیج به شیراز ( پایتخت سلسله زندیه ) داشته مسیرشان از گیاوان بوده و هوت طاهر و همراهان وقتی به کوهستک می رسند وضعیت را غیر عادی می بینند و بعد از کمی پرس و جو متوجه می شوند که راهزنان از مناطق همجوار بقصد غارت منطقه بسوی کوهستک در حرکتند.

هوت طاهر و همراهان بنزد ملا حیدر کدخدا و بزرگ کوهستک می روند و بعد از مشورت با ملا حیدر تصمیم می گیرند که در مقابل متجاوزان بجنگند به این صورت نیروهای محلی به همراه بلوچها (هوت طاهر و یاران ) بفرماندهی سردارمیرو محمد (برادر هوت طاهر ) به جنگ بر علیه متجاوزین می پردازند و عده زیاد راهزنان و نیروهای اندک هوت طاهر انان را مجبور به عقب نشینی تاکتیکی می کند و انان بسوی تنک گروگ عقب نشینی می کنند.
در این بین ملا حیدر و افراد محلی کوهستک به همراه زنان و کودکان دلاورمردان گورگیج را همراهی می کنند و وقتی به تنگ گروگ میرسند هوت طاهر محمد موقعیت جغرافیائی آنجا را برای جنگ با راهزنان که در تعقیب آنان بودند مناسب می بینند و هوت طاهر دستور می دهند که افراد مسن به همراه زنان و کودکان به روستای همزنگ بروند و بقیه برای نبردی شرافتمندانه اماده شوند .

در همین حال سلیمان مراد به همراه برادرش که برای خرید عروسی برادرش به گروگ می رفتند با افراد هوت طاهر برخورد می کند و طاهر از سلیمان مراد می خواهد زنان و کودکان را به جای امنی ببرد تا انان با خیال راحت تری با متجاوزین مبارزه کنند . ​

سلیمان مراد نوکرش را همراه زنان و کودکان می فرستد و خود ایشان به همراه برادر” دامادش” در کنار دلاور مردان گورگیج به جنگ با متجاوزین می پردازند.  وبعد از نبردی طولانی  راهزنان شکست سنگینی می خورند وبا بجا گذاشتن تلفاتی سنگین پا به فرار می گذارند ​
برادر سلیمان مراد و تنی چند از افراد هوت طاهر و افراد بومی کوهستک کشته می شوند.

کوههای گروگ هنوز رشادت و دلاور مردی سردار میرو محمد ” کماندار نامی گورگیج را بیاد دارند. صخره ها هنوز رشادت اسماعیل محمد شمشیر زن قهار گورگیج و برادر هوت طاهر را به شهادت نشسته اند . 
منطقه هنوز مفختر به دلاوری و عدالت حاکم عادل و شجاع گیاوان طاهر محمد است.

برچسب‌ها:,