بلوچستان در کنار ملت غیور عرب الاحواز

بلوچستان در کنار ملت غیور عرب الاحواز
می 10, 2022
330 بازدید

ملت شجاع و آگاه عرب الاحواز که به یقین یکی از مظلوم ترین ملتهای جغرافیای ایران فعلی است، ملتی که همانند ما حتی بعلت سیاست های استعماری حکومت های ایرانی آب ندارند‌

امروز ملت عرب برای اعتراض برخواسته اند تا نان خود را طلب کنند، نان خشکی که جمهوری اسلامی قصد ربودن و دزدیدن آن را دارد.

ما ملت بلوچ حمایت خود را از غیور مردان و شیرزنان احواز اعلام کرده و تا پایان دادن به حکومت فاشیست جمهوری اسلامی و بدست آوردن حقوق ملتهای خود و بدست آوردن اداره سرزمین هایمان در کنار هم به مبارزه و باهند ادامه خواهیم داد

برچسب‌ها:,