بلوچستان یک مستعمره است!

بلوچستان یک مستعمره است!
مارس 6, 2022
209 بازدید

سرزمین بلوچستان بصورت یک مستعمره اداره می شود و آنچه را که استعمارگران گجر بر ملت بلوچ روا داشته اند به مراتب وحشیانه تر از عملکرد استعمارگران اروپایی در کشورهای آسیایی و آفریقاست.
شماری از جنایاتی که استعمارگران تمامیت خواه بیش از نه ( ۹ ) دهه میلیونها بلوچ را در معرض آن قرار داده اند بدین ترتیب هستند:

*سوءِ استفاده از ویروس مرگ آور کرونا و وضعیت حاد کرونایی برای افزایش مرگ و میر در بلوچستان
*کشتن نوزادان و کودکان بلوچ
*ترور شخصیتهای ملی، اجتماعی و مردمی
کشتار و اعدام روشنفکران و تحصیلکرده های بلوچ

 • زدن تیر خلاص به کودکان و نوجوانان ما در شهر و روستا و جاده ها ،
  *زنده زنده سوزاندن جوانان بلوچ
 • به اسارت گرفتن جوان و پیر و در نهایت اعدام اکثریت اسرای بلوچ
  *اجرای سیاستهای فرقه ای و اجرای برنامه های سیستماتیک برای تغییر مذهب میلیونها بلوچ
  *ویران کردن منازل مسکونی مردم بلوچ
  *غصب املاک مسکونی مردم در شهر ها و بنادر بلوچستان
  *تصرف مراتع و مزارع بلوچستان به بهانه ” حفظ منابع طبیعی”
  *دخالت بیجا در امور شخصی و اجتماعی به منظور تخریب جامعه مدنی بلوچ
  *تفرقه افکنی و ایجاد درگیریهای طائفه ای
  *توزیع سلاح گرم در بلوچستان
 • بی حرمتی نسبت به زنان و دختران بلوچستان
 • ایجاد معضل کمبود آب / نبود آب،
 • قطعی مکرر برق و نوسان ولتاژ برق
 • عدم توجه به زیرساختها در بلوچستان
 • نبود جاده های استاندارد در بلوچستان
 • یک سیستم آموزشی استعماری مبنی بر هویت زدایی، آسیمیلاسیون فر هنگی و زیانی
  *نبود حداقل امکانات پزشکی و دارویی در بلوچستان
  *تبعیض در بازار اشتغال
 • کانال کشی آب هلیل رود به کرمان
 • انداختن شرکتهای استعماری و پیمانکاران غیر بلوچ به جان و مال مردم
 • غارت منابع طبیعی و معادن بلوچستان
 • به یغما بردن محصولات کشاورزی بلوچستان
 • تاراج هر آنچه که در دریای بلوچستان یافت می شود.
 • فروش دریای بلوچستان به چینی ها
 • انعقاد قرار داد استعماری با روسیه در مورد بندر استراتژیک بنگلان( جاشک )

ملت بلوچ جنایات استعمار گران را در ۹۳ سال گذشته با تمام وجود تجربه کرده و بهایی بس گران پرداخته است.
دیگر بس است باید جلوی تمامیت خواهان را متحدانه گرفت و برای احقاق حقوق خویش مبارزات سازمان یافته ملی را در سراسر بلوچستان گسترش داد.
استعمارگران جایی در بلوچستان ندارند. بلوچستان متعلق به ملت بلوچ است.

پیش به سوی احیای حاکمیت ملی بلوچستان

برچسب‌ها:,