بلوچستان ۱۲۴۲۳ معلم کم دارد اما باز هم جوانان تحصیلکرده بلوچ استخدام نمی‌شوند!

بلوچستان ۱۲۴۲۳ معلم کم دارد اما باز هم جوانان تحصیلکرده بلوچ استخدام نمی‌شوند!
مارس 9, 2022
134 بازدید

استعمارگران در طول تاریخ ملل تحت استعمار را در فقر مادی و تحصیلی نگه داشته اند تا مانع از بیداری و در نهایت قیام آنها برای آزادی شوند و این سیاست در طول دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی به شدت تمام در بلوچستان اجرا شده است.

تحصیل کردگان بلوچ مجبور به سوختبری شده و در عنفوان جوانی جان خود را از دست میدهند؛ چرا که سیستم استعماری گجر این جوانان را بعد از پایان تحصیلات استخدام نمیکند، حتی آبدارچی های ادارات نیز از بومیان خارج از استان به کارگرفته میشوند و جوانان بلوچ در به در به دنبال کار هستند.

هر نماینده مجلس که آمده جز وعده‌های دروغ سخنی نداشته و در نهایت با چم‌جهلی صندلی را به دروغگوی دیگری واگذار کرده و در وضعیت ملت هیچ تغییری صورت نگرفته است.

ما باید به این نتیجه رسیده باشیم که سیستم استعماری به بلوچ اجازه رشد و پیشرفت نداده و اگر خواهان احقاق حق هستیم و سرزمینی آزاد و آباد میخواهیدم راهی جز شکست استعمار و احیای دوباره دولت ملی بلوچستان نداریم.

برچسب‌ها:,