بلوچها استعمارگران پرتغالی را از منطقه اخراج کردند!

بلوچها استعمارگران پرتغالی را از منطقه اخراج کردند!
آوریل 23, 2022
391 بازدید

هنگامی که پرتغالی ها در اوائل قرن 16 ميلادی به سواحل بلوچستان به قصد اشغال بلوچستان یورش آوردند، حاکم بخش ساحلی میرحمل بلوچ نبردهای دلاورانه مختلفی علیه پرتغالی ها شکل داد و آنها را مجبور به عقب نشینی کرد و آنها را شکست داد و تا امروز نیز بسیاری از توپ های پرتغالی ها پس از شکستشان به جا مانده اند.

نبرد بلوچها تنها به جنگ میرحمل محدود نمی شود بلکه این نبرد و درگیری آنقدر فرسایشی شد که توانایی پرتغالی ها تضعیف شد.
بلوچها همچنین با کمک به عمانی ها پرتغالی ها را نه تنها از سرزمین های اطراف عمان بلکه از کشورهای شرق آفریقا به عقب راندند.

یکی از این جنگها فتح مومباسا در کشور کنیای کنونی است. فرماندهی جنگ به دست “جمادار عثمان فرزند شنبه تنگاهی بلوچ” ملقب به شوت هان است. جمادار(احتمالا لقب فرماندهان جنگی بلوچ است) عثمان که فرمانده قشون و در عین حال وزیر مالی عمان بود، با 27 کشتی و صدها توپ و نیروی جنگی برای فتح مومباسا حرکت کرد و این منطقه را از پرتغالی ها گرفت.

در نهایت پرتغالی ها به طور کل مجبور به ترک منطقه شدند و این به همت ضد استعماری بلوچها بر می گردد.
یکی از خیانت هایی که در دوره حضور پرتغالی ها در منطقه رخ داد خیانت حکومت صفوی همسایه بلوچستان بود. صفوی ها برای اینکه بلوچستان را اشغال کنند با پرتغالی ها هم پیمان شده بودند.
اما نکته جالب اینجاست که بلوچها هم پرتغالی ها را از منطقه برای همیشه اخراج کردند و هم سلسله صفوی را با نبردهای پی در پی و ایجاد فرسایش در توانایی هایشان در نهایت به همراه افغانها کل سلسله را بر انداختند و منطقه را از شر این دو استعمار نجات دادند.

تهیه: تحریریه سهاب

برچسب‌ها:, ,