به تخریب مصلای اهل سنت و خانه های مردم توسط بنیادگرایان رژیم اعتراض می کنیم !

به تخریب مصلای اهل سنت و خانه های مردم توسط بنیادگرایان رژیم اعتراض می کنیم !
ژانویه 23, 2021
492 بازدید

متاسفانه آگاه شدیم که مسجد جامع در حال ساخت اهل سنت بلوچ در پهره صبح امروز شنبه ۴ بهمن ۹۹ با یورش مسلحانه نیروهای امنیتی و شورای تامین و با دستور مصطفی محامی نماینده علی خامنه ای تخریب شده و‌روز گذشته نیز خانه های کپری سیلزدگان بلوچ در زرّآباد با ضرب و شتم اهالی بی دفاع بلوچ توسط ماموران غیر بومی‌ گجر‌ولایی تخریب شدند۰ این در حالی است که رژیم حاکم و ارگانهای استعماری   برای اسکان ۵ میلیون غیر بومی در حال ساخت و سازهای گسترده هستند۰ 
 
سالهاست که استعمارگران در خانه اجدادی ملت بلوچ ، دست ما را از ادارہ سرزمین ما از ادارہ دارایی و معادن ما ، از بیان خواست ھا و دردھایمان مانع گردید ه  و ھزاراں جنایت علیه ما و سرزمین بلوچستان مرتکب شدہ اند ، اما اینکه ادارہ اماکن مذھبی ما را دردست خود بگیرند و فرھنگ و مذھب مداراجوی ما را با بنیادگرایی خویش معاوضه نمایند ، اجحافی بزرگ علیه ملت بلوچ است۰ 
 
 ادارہ سرزمین بلوچستان توسط مردم بلوچ ، آزادی دین و مذھب و اندیشه ، برخوداری از یک زندگی مرفه و انسانی و همچنین  تامین آیندہ نسل ھا و سرزمین ما از ابتدائی ترین حقوق انسانی ماست که برای بدست آوردن آنها و دیگر حقوقی که ملل آزادہ از آنها برخودارند ، می بایست مبارزہ نمود تا دست جنایتکاران و باندھای غارتگر را برای همیشه از بلوچستان کوتاہ نماییم۰ 
 
حزب «بلوچستان راجی تپاکی» این اقدامات رژیم حاکم  را جنایی میداند و ضمن محکومیت آن از دادگاه مردمی بلوچستان که یکایک ملت بلوچ‌ جزئی از آن هستند میخواهد برای بازخواست عاملان این جنایات مراتب اعتراضات خود را با برپایی نماز اعتراضی در مسجد جنب مصلای تخریب شده در پهره، به سمع و‌نظر استعمارگران برسانند۰ 
 

بلوچستان ءِ راجی تپاکی گلّ 
23.01.2021

برچسب‌ها:, , , ,