بیانیه حزب آزاد کردستان از قیام ملت بلوچ

بیانیه حزب آزاد کردستان از قیام ملت بلوچ
فوریه 25, 2021
838 بازدید

حزب آزاد کردستان: «از قیام ملت بلوچ علیه دولت اشغالگر فارس حمایت میكنیم.»

حزب آزاد کردستان با انتشار بیانیه ای از قیام ملت بلوچ در اعتراض به کشتار سوخت بران بلوچ توسط سپاه پاسداران حمایت خود را اعلام کرد.

متن بیانیه حزب آزاد کردستان به شرح زیر است:

«بدنبال تیراندازی مستقیم نیروھای سپاه پاسداران دولت اشغالگر ایران، بسوی انبوھی از “سوخت بران“ زحمتكش بلوچ در منطقه مرزی سراوان كه به كشته و زخمی شدن ده ھا تن از آنھا انجامید؛ فرزندان دلیر بلوچ در شھرستان سراوان و برخی دیگر از شھرھای این استان، در اعتراض به جنایت نیروھای اشغالگر دولت فارس، از روز دوشنبه تاكنون بپا خواسته اند.»

«مردم بپاخواسته بلوچ تاكنون فرمانداری دولت اشغالگر در سراوان و شماری از پایگاھ ھای سپاه پاسداران را به تصرف خود درآورده اند. در برخی شھرھا، نیروھای اشغالگر در مقابل قیام كنندگان پا به فرار گذاشته اند.»

«پارت آزادی كوردستان PAK به نام خود و از جانب ملت كورد در روژھلات كوردستان، از مبارزه، قیام، حقوق و خواسته های برحق ملت تحت ستم بلوچ، اعلام حمایت و تشریك مساعی مینماید.»

«پارت آزادی کوردستان در کنار، و یار و یاور احزاب و مبارزین رزمنده ملت دیرپای بلوچ است. حزب ما امیدوار است، ملتھای تحت ستم دولت فارس، در اتحاد و ھمبستگی مبارزاتی، بنیاد و پایه ھای دولت – ملت رضاخانی را ازجا برکنند؛ حاكمیت استعمارگرایانه ایران بر خود و میھن اشان را، برچینند و حق تعین سرنوشت خود را به كف گرفته و آزادانه اعمال نمایند.»

برچسب‌ها:, , ,