ترجمه اعلامیه سازمان ملل برای اعطای استقلال به سرزمین ها و ملت های تحت استعمار

ترجمه اعلامیه سازمان ملل برای اعطای استقلال به سرزمین ها و ملت های تحت استعمار
مارس 20, 2021
1190 بازدید

تصمیم 1514 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 14 دسامبر 1960

تصمیم 1514 (دوره 15)
اعلامیه اعطای استقلال به سرزمین ها و ملت های تحت استعمار

مجمع عمومی،
با یادآوری اینکه مردم جهان در منشور ملل متحد عزم خود را برای تأیید مجدد اعتقاد خود به حقوق اساسی انسان ، عزت و ارزش شخص انسانی ، حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملتهای بزرگ و کوچک و برای ارتقا پیشرفت اجتماعی و بالا بردن سطح زندگی در فضای آزادی بیشتر، اعلام کرده اند.

و از آنجایی که نیاز به ایجاد شرایطی که امکان ثبات و شکوفایی و ایجاد روابط صلح آمیز و دوستانه را بر اساس رعایت اصل برابری همه مردم در حقوق آنها و حق تعیین سرنوشت آنها و احترام عمومی موثر به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه مردم بدون تمایز نژاد ، جنس ، زبان یا مذهب ، فراهم کند

با آگاهی بر اشتیاق شدید به آزادی همه ملت های غیر مستقل و نقش تعیین کننده ای که این مردم برای دستیابی به استقلال خود ایفا می کنند،

با درک بر درگیریهای فزاینده ناشی از انکار آزادی این ملتها یا گذاشتن موانعی سر راه آنها که تهدیدی جدی برای صلح جهانی محسوب می شود،

با در نظر گرفتن نقش مهمی که سازمان ملل متحد در کمک به جنبش های که هدفمند به دنبال استقلال هستند چه در سرزمین های که مورد حمایت قرار گرفته و سرزمین های که خودمختاری ندارند،

با درک اینکه مردم جهان مشتاقانه به پایان استعمار در تمام مظاهر آن تمایل دارند ،
با توجه به این عقیده که ماندن استعمار مانع توسعه همکاری اقتصادی بین المللی و مانع توسعه اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی مردم غیر مستقل می شود و با آرمان صلح جهانی سازمان ملل مغایرت دارد ،

با تأکید بر اینکه ملتها می توانند برای دستیابی به اهداف خود ، آزادانه از ثروت و منابع طبیعی خود استفاده کنند بدون اینکه به هرگونه تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی بر اساس اصل منافع متقابل و حقوق بین الملل خدشه وارد کنند ،

وبا اعتقاد بر این که نمی توان در برابر روند آزادی خواهی مقاومت معکوس کرد و برای جلوگیری از بحران های جدی ، باید به استعمار و تمام روش های جدایی و تبعیض مرتبط با آن پایان داد ،

و با استقبال از آزادی و استقلال تعداد زیادی از سرزمینهای غیر مستقل در سالهای اخیر ، و درک روندهای روزافزون قدرت به سمت آزادی در مناطقی که هنوز به استقلال خود نرسیده اند ،

و با در نظر گرفتن این عقیده که همه ملتها حق مسلم آزادی کامل ، اعمال حاکمیت خود و یکپارچگی قلمرو ملی خود را دارند ،

رسماً ضرورت پایان بخشیدن به استعمار در همه اشکال و مظاهر آن را سریع و بدون محدودیت اعلام می کند.

و برای این منظور موارد زیر را اعلام می کند:

1- تحت انقیاد در آوردن ملتها زیر بردگی و سلطه و استثمار بیگانگان، نفی حقوق اساسی انسان است و با منشور سازمان ملل مغایرت دارد و مانع صلح و همکاری جهانی می شود

2- همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. و بر اساس این حق اختیار دارند که مرکز سیاسی خود را آزادانه مشخص کنند و برای دستیابی به توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود آزادانه تلاش کند.

3- نباید کمبود آمادگی برای مجال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و آموزشی دستاویزی برای تاخیر استقلال شود

4- به همه انواع اقدامات مسلحانه و اقدامات سرکوبگرانه علیه ملت های غیر مستقل پایان داده شود تا به آنها امکان دهد آزادانه و صلح آمیز از حق استقلال کامل خود استفاده کنند و به یکپارچگی سرزمین ملی آنها احترام گذاشته شود.

5- انجام اقدامات فوری در سرزمینهای تحت قیمومت یا مناطق غیر خودگردان ، یا در سایر مناطقی که هنوز به استقلال خود نرسیده اند لازم است تا همه اختیارات بدون قید و شرط بر اساس اراده و خواست بیان شده آزادانه آن ملت به مردم آن مناطق برسد بدون هیچ گونه تبعیض بر اساس نژاد ، اعتقاد یا رنگ، تا از استقلال و آزادی کامل برخوردار شوند.

6- هر تلاشی که هدف آن تضعیف جزئی یا کلی وحدت ملی و تمامیت ارضی هر سرزمینی باشد ، با اهداف و اصول منشور سازمان ملل سازگار نیست.

7- همه کشورها متعهد هستند صادقانه و دقیق مفاد منشور ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و این اعلامیه را بر اساس برابری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر ، و احترام به حقوق حاکمیت و تمامیت ارضی همه ملتها رعایت کنند

لینک اعلامیه استقلال ملتهای تحت استعمار در بخش عربی وبسایت سازمان ملل متحد:
https://www.un.org/ar/decolonization/declaration.shtml
لینک اعلامیه استقلال ملتهای تحت استعمار در بخش انگلیسی وبسایت سازمان ملل متحد:
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx

ترجمه: تحریریه سهاب
فایل پی دی اف:

اعلامیه_اعطای_استقلال_به_سرزمین_ها_و_ملت_های_تحت_استعمار-15

برچسب‌ها:, , ,