تقسیم بلوچستان خط قرمز ماست

تقسیم بلوچستان خط قرمز ماست
نوامبر 21, 2020
503 بازدید

(بیانیه مشترک)

مجلس شورای اسلامی رژیم جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بیست و هشتم آبان ماه از اعلام وصول رسمی طرح تقسیم استان بلوچستان و سیستان به چهار استان خبر‌ داد. این در‌حالی است که سران رژیم جمهوری اسلامی ایران تا پیش از این در برابر مخالفت های گسترده ملت بلوچ ‌از سیاست انکار استفاده کرده بودند.

در اجرای طرح تقسیم بلوچستان، رژیم چند هدف عمده را دنبال می کند:
هویت زدایی از ملت بلوچ
حذف نام تاریخی بلوچستان
تبدیل کردن کل مناطق ساحلی و بنادر بلوچستان به یک استان با اکثریت غیر بلوچ و تغییر بافت ملی و مذهبی با گسیل میلیونها بیگانه تحت پوشش طرح توسعه مکران
سپردن بخشی از سرزمین بلوچستان تحت نام استان سیستان و هویت سازی بی پایه برای مهاجرین و اقلیت بسیار کم آن منطقه
ادامه غارت سرمایه های ملی و سپردن منابع و معادن بلوچستان به مافیای اقتصادی سپاه
حذف هویت بلوچ از مردم بلوچ دربخش های تجزیه شده بلوچستان که اکنون ملحق به کرمان، خراسان و هرمزگان هستند
گسترش دایره سرکوب برای پیشبرد برنامه های هدفمند

ما امضا کنندگان این بیانیه یکپارچگی سرزمین بلوچستان را خط قرمز میدانیم و هر گونه تلاش برای اجرای طرح نامیمون «تقسیم بلوچستان» را در راستای سیاست محو فرهنگی‌ و‌ هویتی ملت بلوچ‌ میدانیم و در مقابل این برنامه ها متحداً عمل خواهیم کرد. همچنین‌ از ملت قهرمان بلوچ و جوانان بیدار بلوچستان می خواهیم تا برای دفاع از سرزمین خویش، بخاطر نسلهای آینده بلوچ ، دایره مبارزات ملی و فعالیت برعلیه این طرح ها را گسترش دهند.

امضا کنندگان:
بلوچستانء راجی تپاکی گل
بلوچستانءِ راجی زرمبش
جبھه متحد بلوچستان-ايران (جمھوری خواھان فدرال)
شنبه 1 آذر 1399 – 21 Nov 2020
https://t.me/Partybns/310

برچسب‌ها:, , , ,