تو! بله تو

تو! بله تو
ژانویه 28, 2022
160 بازدید

برای شکست استعمار و احیای دولت ملی بلوچستان، بعنوان یک بلوچ چه کرده‌ای؟

پس از آنکه قبول کردی که ملت بلوچ یک ملت تاریخی است اما تحت سلطه استعمار و باید از این سلطه ستمگران خود، ملت و سرزمینت را نجات دهی باید گامی برداری.

آیا تا حال توانسته ای گامی برداری؟آیا برای تقویت مبارزات عضو سازمان شده ای تا هم کار را یاد بگیری و هم هماهنگ و سازمان یافته در کنار دیگر مزاران به مبارزه مشغول شوی؟

الان وقتش است اگر در خود همت می‌بینی؛ مزاران بلوچستان منتظر حضور یکایک جوانان بلوچ در میدان مبارزه هستند تا حق بلوچ را بتوانیم مقتدرانه از ظالمان و ستمگران بگیریم.

برچسب‌ها:, , ,